Skoči do osrednje vsebine

Na Oddelku za razvoj in izvajanje socialnovarstvenih programov načrtujemo in izvajamo razvoj socialnovarstvenih programov z namenom izboljšanja socialne vključenosti ranljivih skupin.

V oddelku izvajamo javni razpis za sofinanciranje socialnovarstvenih programov na naslednjih področjih:

  • programi za preprečevanje nasilja in zasvojenosti,
  • programi na področju duševnega zdravja,
  • programi za brezdomce,
  • programi za otroke in mladostnike ter starejše,
  • programi za podporno bivanje invalidov,
  • programi socialnega vključevanja Romov
  • drugi programi, namenjeni opravljanju socialnih stisk ljudi.