Skoči do osrednje vsebine

Področje dela sektorja obsega pripravo zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na ureditev uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja socialno varstvenih prejemkov ter sodelovanje z drugimi resornimi ministrstvi pri pripravi posameznih področnih zakonov, kadar ti posegajo na področje pravic iz javnih sredstev in socialno varstvenih prejemkov. Sektor tudi rešuje upravne zadeve s področja dela sektorja, pripravlja strokovna mnenja in stališča, analize, poročila in druga gradiva s področja dela ter se vključuje v mednarodno sodelovanje.