Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Področje dela sektorja obsega pripravo zakonov in drugih predpisov, ki se nanašajo na ureditev uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in uveljavljanja socialno varstvenih prejemkov ter sodelovanje z drugimi resornimi ministrstvi pri pripravi posameznih področnih zakonov, kadar ti posegajo na področje pravic iz javnih sredstev in socialno varstvenih prejemkov. Sektor tudi rešuje upravne zadeve s področja dela sektorja, pripravlja strokovna mnenja in stališča, analize, poročila in druga gradiva s področja dela ter se vključuje v mednarodno sodelovanje.