Skoči do osrednje vsebine

Koledar za osnovne šole ureja vpis otrok, razporeditev pouka in pouka prostih dni ter razporeditev in trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence.

Šolski koledar za osnovne šole ureja tudi razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev ter roke za obveščanje staršev o učnem uspehu in o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

 

Šolski koledar za šolsko leto 2024/2025

Šolske počitnice in drugi pomembni datumi

Datum                         Aktivnost
2. 9. začetek pouka
28. 10. - 1. 11. jesenske počitnice
31. 10. dan reformacije
1. 11. dan spomina na mrtve
25. 12. božič
26. 12. dan samostojnosti in enotnosti
 25. 12. - 2. 1. novoletne počitnice
1. 1. - 2. 1. novo leto
3. 1.  pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
14. 2 - 15. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole
17. 2. - 21. 2. zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne Slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije
24. 2. - 28. 2. zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne Slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
21. 4. velikonočni ponedeljek
27. 4. dan upora proti okupatorju
27. 4. - 2. 5. prvomajske počitnice
1. 5. - 2. 5. praznik dela
13. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
24. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
25. 6. dan državnosti
26. 6. - 31. 8. poletne počitnice

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

Datum Rok Učenci
16. 6. - 30. 6. 2025 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. - 9. 7. 2025 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. - 29. 8. 2025 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

Datum Rok Učenci
5. 5. - 13. 6. 2025 1. rok učenci 9. razreda
5. 5. - 24. 6. 2025 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8. - 29. 8. 2025 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Opomba: Zaradi uveljavitve Novele Zakona o osnovni šoli in sprememb na področju izobraževanja na domu se bodo spremenili roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu. Predvideno je, da bo ocenjevanje znanja v prvem roku potekalo v času od 1. februarja oziroma od začetka drugega ocenjevalnega obdobja do konca drugega ocenjevalnega obdobja.

Šolski koledar za šolsko leto 2023/2024

Šolske počitnice in drugi pomembni datumi

Datum Aktivnost
1. 9. začetek pouka
30. 10. - 3. 11. jesenske počitnice
31. 10. dan reformacije
1. 11. dan spomina na mrtve
25. 12. božič
26. 12. dan samostojnosti in enotnosti
25. 12. - 2. 1. novoletne počitnice
1. 1. - 2. 1. novo leto
31. 1. zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
8. 2. Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
16. 2 - 17. 2. informativna dneva za vpis v srednje šole
19. 2. - 23. 2. zimske počitnice za učence z območja gorenjske, goriške, notranjsko-kraške, obalno-kraške, osrednjeslovenske in zasavske statistične regije ter občin jugovzhodne slovenije: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel
26. 2. - 1. 3. zimske počitnice za učence z območja jugovzhodne slovenije (razen občin: Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel), koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske statistične regije
1. 4. velikonočni ponedeljek
27. 4. dan upora proti okupatorju
27. 4. - 2. 5. prvomajske počitnice
1. 5. - 2. 5. praznik dela
3. 5. pouka prost dan v skladu z drugim odstavkom 7. člena Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
14. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
24. 6. zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
25. 6. dan državnosti
26. 6. - 31. 8. poletne počitnice

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

Datum Rok Učenci
17. 6. - 1. 7. 2024 1. rok učenci 9. razreda
26. 6. - 9. 7. 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. 8. - 30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

Datum Rok Učenci
3. 5. - 14. 6. 2024 1. rok učenci 9. razreda
3. 5. - 24. 6. 2024 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
19. 8. - 30. 8. 2024 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Datumi izvedbe nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli

Datum Aktivnost
1. 9. 2023 Objava sklepa o izboru predmetov in določitvi tretjega predmeta, iz katerega se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja
30. 11. 2023 Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ
7. 5. 2024 NPZ iz slovenščine/italijanščine/madžarščine za 6. in 9. razred
9. 5. 2024 NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. 5. 2024 NPZ iz tretjega predmeta za 9. razred
NPZ iz tujega jezika za 6. razred
3. 6. 2024 RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
4. 6. 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
5. 6. 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 9. razredu na RIC
7. 6. 2024 RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu
Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
10. 6. 2024 Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
11. 6. 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 9. razredu
Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu
Posredovanje podatkov o poizvedbah v 6. razredu na RIC
14. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda
19. 6. 2024 RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) učencev v 6. razredu
24. 6. 2024 Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda