Skoči do osrednje vsebine

Koledar za osnovne šole ureja vpis otrok, razporeditev pouka in pouka prostih dni ter razporeditev in trajanje šolskih počitnic v šolskem letu za učence. Ureja tudi razporeditev letnega dopusta, strokovnega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev ter roke za obveščanje staršev o učnem uspehu in o dosežkih učencev pri nacionalnem preverjanju znanja.

Šolski koledar za osnovne šole 2023/24

Šolski koledar za osnovne šole v šolskem letu 2022/23

Šolski koledar za osnovne šole v šolskem letu 2021/22

Šolski koledar za osnovne šole v šolskem letu 2020/21

Šolski koledar za osnovne šole v šolskem letu 2019/20