Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji deluje šest zasebnih osnovnih šol, ki izvajajo javno veljavni izobraževalni program.

Waldorfska šola Ljubljana, ki je začela s poukom v šolskem letu 1992/93, izvaja program osnovne šole po posebnih pedagoških načelih.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na  55. seji dne 30. 1. 2003 sprejel sklep, s katerim  ugotavlja, da izobraževalni program Waldorfske osnovne šole zagotavlja minimalna znanja, ki omogočajo uspešen zaključek izobraževanja. S tem je ta program pridobil javno veljavnost. Na 93. seji dne 6. 7. 2006 je Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel še sklep, s katerim ugotavlja javno veljavnost Prilagojenega vzgojno-izobraževalnega programa Waldorfske osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Osnovna šola Alojzija Šuštarja Ljubljana, ki je začela s poukom v šolskem letu 2008/2009, izvaja program katoliške osnovne šole kot organizacijska enota v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 104. seji dne 5. 7. 2007 sprejel sklep, s katerim  ugotavlja enakovreden  izobrazbeni standard in s tem javno veljavnost Programa devetletne katoliške osnovne šole v Zavodu sv. Stanislava, Ljubljana, s sklepom na 178. seji dne 23. 6. 2016 pa ugotavlja, da tudi spremenjeni program še nadalje omogoča doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda javnega programa.

Montessori inštitut, Zavod za pomoč staršem pri razvoju otrok je začel s poukom v šolskem letu 2010/11 in izvaja program zasebne osnovne šole Montessori, po posebnih pedagoških načelih.

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 129. seji dne 4. 2. 2010 s sklepom ugotovil, da je program zasebne osnovne šole montessori pripravljen v skladu s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, da zagotavlja doseganje minimalnega znanja, ki omogoča zaključiti izobraževanje. Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je tudi ugotovil, da je izobraževalni program zasebne osnovne šole montessori javno veljavni program.

Zasebni vzgojno-izobraževalni zavod Waldorfska šola Maribor - Waldorfska šola Maribor od šolskega leta 2015/2016 deluje kot samostojna šola (do tega šolskega leta je bila organizacijska enota Waldorfske šole Ljubljana). Waldorfska šola Maribor izvaja program Waldorfske devetletne osnovne šole.

Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor, Osnovna šola Montessoriod šolskega leta 2015/2016 deluje kot organizacijska enota zavoda v Mariboru in izvaja program osnovne šole Montessori. 

Inštituta za celostno vzgojo in izobraževanje otrok LILA - Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje je na 180. seji dne 20. 10. 2016 sprejel sklep, s katerim ugotavlja, da zasebni izobraževalni program osnovne šole Inštituta za celostno vzgojo in izobraževanje otrok LILA, Clevelandska ul. 25, Ljubljana, pridobi javno veljavnost. Program Lila šola izvaja po posebnih pedagoških načelih Vzgoja za življenje.

Programi zasebnih osnovnih šol