Skoči do osrednje vsebine

Med pomembnejše vsebine v okviru obvladovanja tveganj za nesreče spada tudi ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče. Z ocenami zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče se ocenjuje zmožnosti družbe za obvladovanje tveganj za nesreče oziroma sposobnost, da vplive (posledice) in oziroma ali pogostost oziroma verjetnost pojavljanja nesreč zmanjša do ravni, ki so za družbo še sprejemljive.

Izvorna obveznost oziroma podlaga za izdelovanje teh ocen izhaja iz 6. člena Mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Državni koordinacijski organ za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Izdelava ocen za posamezne nesreče je v pristojnosti posameznih nosilcev (ministrstev), izdelava skupne (državne) ocene pa v pristojnosti Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Izdelava ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče

V Republiki Sloveniji smo doslej izdelali ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za 12 posameznih nesreč, in sicer leta 2018. V sodelovanju z drugimi so jih pripravili posamezni nosilci (ministrstva), ki jih  z Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite določa Vlada Republike Slovenije. Do konca leta 2020 bodo predvidoma izdelane še tri dodatne ocene za posamezne nesreče. Leta 2018 je bila izdelana tudi skupna (državna) ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ki ji bo predvidoma še leta 2020 sledila nova verzija.

Vsebina teh ocen je predpisana z uredbo, ki je načeloma enotna za vse nesreče. Vsebina izhaja iz Smernic Evropske komisije za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj. Ocenjuje se upravne, tehnične in finančne zmožnosti obvladovanja tveganja na treh področjih in sicer na področju ocenjevanja tveganj za nesreče, načrtovanja ukrepov za preventivo in pripravljenost ter izvajanje ukrepov za preventivo in pripravljenost.

Ugotovitve o ravni zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče so primerljive z drugimi evropskimi državami. V dosedanjem trajanju procesa ugotavljanja oziroma ocenjevanja zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče je bila najvišja raven zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče ugotovljena pri jedrski in radiološki nesreči, epidemiji in pandemiji nalezljive bolezni pri ljudeh, suši in žledu. Tudi za vse ostale nesreče ni bila ugotovljena znatno nižja stopnja zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.

Ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče

Terorizem (nosilec: ministrstvo, pristojno za notranje zadeve) - ocena ima stopnjo tajnosti interno, ogled je možen na sedežu nosilca

Kibernetska tveganja (nosilec: ministrstvo, pristojno za informacijsko družbo in elektronske komunikacije) - ocena ima stopnjo tajnosti interno, ogled je možen na sedežu nosilca