Skoči do osrednje vsebine

Kritje zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih storitev za socialno ogrožene

Namen pravice do plačila prispevka za osnovno zdravstveno zavarovanje je zagotoviti osnovno zdravstveno zavarovanje vsem socialno ogroženim državljanom Republike Slovenije in tujcem, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje.

Cilj je v celoti zagotoviti zdravstveno oskrbo zavarovancem, ki nimajo dovolj lastnih sredstev za plačilo premije dodatnega zdravstvenega zavarovanja in niso že na podlagi zakona, ki ureja zdravstveno zavarovanje, upravičeni do pravic iz osnovnega zdravstvenega zavarovanja v celoti.

Kritje zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenih storitev

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti