Skoči do osrednje vsebine

Z informatizacijo posameznih korakov v postopku priprave in sprejemanja predpisov pripravljavcem predpisov lajšamo načrtovanje in pripravo predpisov, gradiv in ostalih dokumentov, ki so potrebni za kakovostno odločanje na izvršilni ravni.

Pomen informatiziranosti

Danes so praktično vsa področja delovanja državnih organov, drugih oseb javnega in zasebnega prava ter navsezadnje državljanov prežeta z informacijsko tehnologijo, ki se razvija zelo hitro. Da bi bili državni organi pri svojem poslovanju v koraku s časom, nadgrajujemo obstoječa informacijska orodja in spletne strani, ki podpirajo delovne procese ministrstev in vladnih služb, hkrati pa v sodelovanju z njimi razvijamo nove, modernejše in uporabnikom prijaznejše spletne aplikacije.

Register predpisov Slovenije

Register predpisov Slovenije (RPS) je informacijsko orodje, v katerem se formalno začne postopek priprave in sprejemanja vsakega predpisa. V RPS načrtovani predpis pridobi enotno identifikacijsko oznako, ki ga spremlja vse do objave v Uradnem listu in omogoča, da se predpis, skupaj z vsemi povezanimi dokumenti, evidentira, obdeluje in shranjuje v drugih informacijskih sistemih, ki podpirajo pripravo, sprejemanje in objavo predpisa. 

Poleg enotne identifikacijske oznake predpisa se v RPS vodijo tudi drugi podatki o predpisih, kot so pravna podlaga za sprejetje ali izdajo predpisa, datum sprejetja, datum začetka veljavnosti in datum začetka uporabe predpisa, zveze med predpisi (tj. kateri predpisi so sprejeti ali izdani na podlagi določenega predpisa, kateri predpisi vplivajo na določen predpis in obratno), pristojni organi za sprejetje ali izdajo predpisa, podatki o pravnih aktih EU, s katerimi se predpis usklajuje, ipd.

S pomočjo RPS se pripravljajo normativni delovni program vlade, najrazličnejša poročila o stanju na področju normativne dejavnosti, omogoča pa tudi izpolnjevanje obveznosti do Evropske unije, npr. elektronsko uradno obveščanje Evropske komisije o predpisih, ki so bili sprejeti za prenos direktiv v nacionalni pravni red. 

RPS je eden izmed zalednih sistemov, iz katerega se črpajo vsebine za Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS). 

Sistem MOPED

V mandatu vlade dr. Mira Cerjaja smo začeli razvijati spletno aplikacijo oziroma modularno ogrodje za pripravo elektronskih dokumentov (MOPED), ki bo nadomestila obstoječe informacijsko orodje RPS in v okviru katere se bodo pripravljala besedila predpisov in tudi vsi pripadajoči dokumenti, potrebni v postopku sprejemanja predpisa. Z vidika pripravljavcev predpisov bo postopek priprave celotnega gradiva za odločanje o predpisu potekal po načelu »vse na enem mestu«, zato bo enostavnejši, preglednejši in dostopnejši.

Cilj razvoja sistema MOPED je torej vzpostaviti tehnološko napredno in stabilno ogrodje za vodenje podatkov o predpisih in za pripravo e-dokumentov v postopku sprejemanja predpisov.

Sistem IPP

Sistem informacijske podpore priprave predpisov (IPP) je komunikacijsko-dokumentni sistem, ki pokriva vse bistvene korake v postopku priprave in sprejemanja predpisov ter zagotavlja enotno poslovanje na vseh resorjih v tem postopku. Preko portala eDemokracija pa omogoča tudi vključevanje javnosti v pripravo predpisov.

Sistem IPP je povezan s sistemom RPS (MOPED), s čimer se omogoča prenos potrebnih podatkov o predpisih.