Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za zakonodajo

Novice

  • Nomotehnične smernice

    1. januarja 2019 se je začela uporabljati tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, ki glede na razvoj prava in priprave predpisov vključuje izboljšane pristope in tudi nekatera nova pravila.

  • Pravno-informacijski sistem RS

    Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov institucij Evropske unije in Sveta Evrope.

  • eZakonodaja

    Koncept enotnega digitalnega okolja za celovito digitalno transformacijo postopka načrtovanja, priprave, sprejemanja in vrednotenja zakonodaje v Republiki Sloveniji.