GOV.SI

Služba vlade za zakonodajo

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

  • Nomotehnične smernice

    Nomotehnične smernice

    1. januarja 2019 se je začela uporabljati tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, ki glede na razvoj prava in priprave predpisov vključuje izboljšane pristope in tudi nekatera nova pravila.

  • PIShome

    Pravno-informacijski sistem RS

    Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov institucij Evropske unije in Sveta Evrope.