Skoči do osrednje vsebine

Služba vlade za zakonodajo

  • Predsedniku vlade ali posameznemu ali več ministrom hkrati preneha funkcija na več načinov, in sicer zlasti zaradi izglasovane nezaupnice vladi (116. člen ustave), neizglasovane zaupnice vladi (117. člen ustave), zaradi odstopa ali razrešitve, redno pa vedno tudi, ko se po novih volitvah sestane nov državni zbor. Ustava v 115. členu nalaga predsedniku vlade in ministrom pristojnost in dolžnost, da do izvolitve novega predsednika vlade oziroma do imenovanja novega oziroma novih ministrov »opravljajo tekoče posle«. Ker ustava pojma opravljanja tekočih poslov nikjer podrobneje ne opredeli, je treba to ustavno določbo razlagati v duhu njenega pomena, zlasti seveda glede poglavitnih funkcij, ki po ustavi in zakonodaji pripadajo nosilcem teh funkcij.

Aktualno

  • Nomotehnične smernice

    1. januarja 2019 se je začela uporabljati tretja, spremenjena in dopolnjena izdaja, ki glede na razvoj prava in priprave predpisov vključuje izboljšane pristope in tudi nekatera nova pravila.

  • Pravno-informacijski sistem RS

    Brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov institucij Evropske unije in Sveta Evrope.