Skoči do osrednje vsebine

Prizadevamo si, da bi postopki sprejemanja predpisov tekli čim bolj nemoteno in hkrati omogočali, da lahko javnost te postopke spremlja in po potrebi v njih sodeluje.

V ta namen nadgrajujemo podporna orodja za pripravo zakonodaje in spletne strani, ki zagotavljajo dostop do pravnega reda Republike Slovenije in Evropske unije.

S tem sledimo ciljem večje preglednosti, sledljivosti in poenotenosti pri pripravi predpisov in strokovnih podlag za odločanje, izpolnjujemo zaveze do zagotavljanja odprtih podatkov, uvajamo enotne standarde kakovosti za vse pripravljavce predpisov, navsezadnje pa na področju prava uresničujemo digitalno agendo Evropske unije, katere cilji so med drugim okrepiti zaupanje in varnost v nove tehnologije, zvišati digitalno pismenost in olajšati dostop do spletnih storitev za vse evropske državljane.

E-demokracija

Mnenja, pripombe in pobude v zvezi s predpisi, ki so v pripravi, lahko predlagateljem predpisov in odločevalcem sporočite preko spletnega portala e-demokracija

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Spletišče PIS omogoča brezplačen dostop do zakonodajnih in drugih javnih dokumentov državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v Republiki Sloveniji ter dokumentov, ki jih izdajo institucije Evropske unije in Sveta Evrope. 

Na osnovnem pogledu predpisa so na voljo zadnja neuradna prečičena besedila, s pomočjo analičnega pogleda pa lahko spremljate postopek priprave predpisa in dostopate do ustreznih dokumentov, ki so bili v tem postopku pripravljeni na ravni vlade ali Državnega zbora.