Skoči do osrednje vsebine

Osamosvojitveni akti Republike Slovenije

Osamosvojitveni akti so akti ustavnopravnega pomena, ki so bili sprejeti v procesu osamosvajanja Slovenije (27. september 1989–31. december 1991).

27. september 1989

27. december 1989

7. marec 1990

 • Ustavni amandmaji XCI do XCV k Ustavi Socialistične Republike Slovenije (1974) (Uradni list RS, št. 8/90)
 • Ustavni zakon za izvedbo Ustavnih amandmajev XCI do XCV k Ustavi Republike Slovenije in o ustanovitvi Sveta za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin (Uradni list RS, št. 8/90)

29. marec 1990

2. julij 1990

27. september 1990

28. september 1990

 • Ustavni zakon za izvedbo ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k Ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe (Uradni list RS, št. 35/90)

4. oktober 1990

6. december 1990

11. januar 1991

 • Sklepi Skupščine Republike Slovenije v zvezi z Memorandumom o stališčih Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za urejanje gospodarskih odnosov v Jugoslaviji (Uradni list RS, št. 3/91)

23. januar 1991

 • Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustavnega zakona za izvedbo Ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/91)

20. februar 1991

7. marec 1991

 • Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustavnega zakona  za izvedbo Ustavnih amandmajev XCVI in XCVII Ustavi Republike Slovenije na področju ljudske obrambe (Uradni list RS, št. 10/91)
 • Resolucija o pomorski usmeritvi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/91)

29. marec 1991

18. april 1991

8. maj 1991

 • Ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah Ustavnega zakona  za izvedbo Ustavnih amandmajev XCVI in XCVII k Ustavi Republike Slovenije  na področju ljudske obrambe (Uradni list RS, št. 20/91)

30. maj 1991- začetek veljavnosti 25. junij 1991

5. junij 1991 - začetek veljavnosti 25. junij 1991

22. maj 1991 - začetek veljavnosti 30. junij 1991

24. junij 1991

25. junij 1991

30. junij 1991

 • Stališča Skupščine Republike Slovenije v zvezi s političnim in varnostnim položajem republike Slovenije (Uradni list RS, št. 3/91- I)

7. julij 1991

10. julij 1991

31. julij 1991

 • Akt o izvolitvi delegacije Skupščine Republike Slovenije za sodelovanje v Skupščini SFRJ v pogajanjih za izvedbo postopka razdružitve dosedanje SFRJ, v pogajanjih o reševanju tekočih vprašanj in v dogovarjanju o morebitnem oblikovanju skupnosti suverenih držav na ozemlju dosedanje SFRJ (Uradni list RS, št. 8/91- I)

1. avgust 1991

2. avgust 1991

28. avgust 1991

29. avgust 1991

2. oktober 1991

 • Stališča in sklepi Skupščine Republike Slovenije ob izteku trimesečnega  moratorija za nadaljnje uresničevanje osamosvojitvenih aktov Skupščine Republike Slovenije z dne 25. junija 1991, predpisanega z »Brionsko deklaracijo« z dne 7. julija 1991 (Uradni list RS, št. 16/91-I)

8. oktober 1991