Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Veleposlaništva London

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Konzularni oddelek diplomatsko-konzularnega predstavništva nudi zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije ter izvaja nekatere storitve za tuje državljane. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju državljan).

Potovanja v Združeno kraljestvo

Informacije o potovanju v Združeno kraljestvo in druge koristne napotke najdete na strani Združeno kraljestvo.

Konzularne takse

Za opravljene konzularne storitve je potrebno plačati ustrezno konzularno takso. Konzularna storitev se poravna v GBP glede na aktualni menjalni tečaj.

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo potnega lista.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo potnega lista odda osebno. Za mladoletnega vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

 • stari potni list (če ga imate, sicer pa veljavno javno listino s fotografijo),
 • biometrično fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo in ustreza navodilom Ministrstva za notranje zadeve.

Izdaja in veljavnost

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo deset let, državljanu, staremu od tri do 18 let, z veljavnostjo pet let, in državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo tri leta.

Veljavnost potnega lista in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. leta dalje – 115 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 76 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 57 EUR,
 • 1 leto – 47 EUR.

Potni list se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora potni list pristojnemu organu izročiti v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potnega lista,
 • spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list ni več mogoč,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovan ali obrabljen ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporaben,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Vpis spremembe naslova

Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi naslova pristojnemu organu predložiti potni list za vpis spremembe vanj. Vlogi je treba priložiti:

 • veljaven potni list, v katerem je še prosta rubrika za vpis novega naslova,
 • potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu.

Vpis spremembe je takse prost.

Vloga

Državljan lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu odda vlogo za izdajo osebne izkaznice.

Polnoletni državljan vlogo za izdajo osebne izkaznice odda osebno. V nekaterih primerih je potrebno tudi soglasje drugega starša. Za mladoletnega otroka vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik starejši od osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

Vlogi je treba priložiti:

Izdaja in veljavnost

Osebna izkaznica s triletno veljavnostjo se izda državljanu, mlajšemu od treh let. Osebna izkaznica s petletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od tri do 18 let. Osebna izkaznica z desetletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

Veljavnost osebne izkaznice in konzularne takse:

 • 10 let za odrasle osebe od 18. do 70. leta starosti – 76 EUR,
 • 5 let za otroke od 3. do 18. leta starosti – 60 EUR,
 • 3 leta za otroke do 3. leta starosti – 44 EUR,
 • trajna osebna izkaznica – 76 EUR.

Osebna izkaznica se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Izročitev v uničenje

Državljan mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni priimek ali ime,
 • spremeni stalno prebivališče,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovana ali obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista ali osebne izkaznice

Državljan je dolžan pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju pogrešitev) potnega lista ali osebne izkaznice v tujini takoj naznaniti pristojnim organom v Republiki Sloveniji ali diplomatsko-konzularnemu predstavništvu.

Postopek na diplomatsko-konzularnem predstavništvu

Pogrešitev se najprej prijavi policiji ali drugemu pristojnemu organu, da se pridobi potrdilo o prijavi pogrešitve. Potrdilo se predloži diplomatsko-konzularnemu predstavništvu, pri katerem je treba podati izjavo o naznanitvi pogrešitve dokumenta. Pri tem je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve dokumenta, saj je državljan za podano neresnično izjavo kazensko in materialno odgovoren. Diplomatsko-konzularno predstavništvo na tej podlagi prekliče veljavnost pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega dokumenta.

Naznanitev pogrešitve dokumenta je takse prosta.

Naznanitev pogrešitve preko e-uprave

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev dokumenta tudi prek portala e-uprava:

Po prijavi pogrešitve

Diplomatsko-konzularno predstavništvo lahko izda potni list za vrnitev (angleško Emergency travel document oziroma ETD) z veljavnostjo do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, kjer ima državljan prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Potni list za vrnitev je začasni dokument in je namenjen zgolj vrnitvi v kraj prebivanja. Z njim ne morete nadaljevati potovanja v druge države na svojem potovanju. Pozanimati se morate tudi glede vizumov, ki jih je treba za tak dokument dodatno pridobiti pri pristojnih organih države, kjer ste, in/ali držav, skozi katere boste potovali.

Postopek

Za pridobitev potnega lista za vrnitev je treba:

 • predložiti originalno potrdilo o prijavi pogrešitve,
 • predložiti fotografijo,
 • poravnati konzularno takso v višini 19,00 EUR.

Vse informacije o prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini, izdaji potrdil o prebivališčih in zamenjavi identifikacijskih dokumentov zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča najdete v temi Prebivališče.

Prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini je takse prosta.

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini opravi tudi na portalu e-uprava:

Sprememba stalnega/začasnega prebivališča

V skladu z Zakonom o prijavi prebivališča je državljan RS, ki se namerava za stalno izseliti z območja RS, pred odselitvijo dolžan odjaviti stalno prebivališče pri pristojnem organu (upravni enoti) in navesti točen naslov v tujini (država, kraj, ulica z navedbo hišne številke in poštna številka). Če tega podatka ob odjavi ne pozna v celoti, ga lahko sporoči kadar koli pozneje. Točen naslov v tujini je pomemben zaradi izvrševanja volilne pravice, saj se vsakega državljana, ki se stalno odseli z območja RS, po uradni dolžnosti vpiše v evidenco volilne pravice državljanov RS, ki nimajo stalnega prebivališča v RS. Točen naslov v tujini je tudi zagotovilo, da bo volivec, ki bo želel glasovati po pošti, prejel volilno gradivo pravočasno na pravi naslov. 

Če se preselite, je treba spremembo javiti veleposlaništvu ali upravni enoti. 

Zakon omogoča tudi prijavo začasnega odhoda z območja RS. Ta pride v poštev, ko posameznik namerava odpotovati z območja RS za več kot 3 mesece. Zakon sicer ne opredeljuje trajanja začasne odsotnosti, vendar se smiselno uporablja definicija stalnega prebivališča iz 17. člena Zakona o prijavi prebivališča (prijava začasnega prebivališča traja največ do 4 leta). Tudi v tem primeru mora posameznik odhod prijaviti pristojnemu organu, preden odpotuje, in navesti točen naslov začasnega prebivališča v tujini. Ko pa se iz tujine vrne za več kot 60 dni ali z namenom, da bo v Sloveniji spet stalno prebival, mora pristojnemu organu prijaviti svojo vrnitev v osmih dneh po prihodu.

Sprememba prebivališča na veleposlaništvu

Spremembo naslova lahko opravite osebno na veleposlaništvu ali preko elektronske pošte. Spremembo prebivališča lahko opravite tako, da izpolnjen ter lastnoročno podpisan obrazec za prijavo stalnega prebivališča ali začasnega odhoda z območja RS po elektronski pošti pošljete na consular.london@gov.si, skupaj s kopijo osebnega dokumenta. Ko bo sprememba opravljena, vam bomo po elektronski pošti poslali potrdilo o spremembi, originalno potrdilo pa lahko nato prevzamete osebno na veleposlaništvu kadarkoli v času uradnih ur konzularnega oddelka. Sprememba prebivališča je brezplačna.

Sprememba naslova v osebnih dokumentih

Po zakonu ste ob spremembi stalnega prebivališča dolžni v 30 dneh spremeniti naslov tudi v osebnih dokumentih.

Spremembo naslova v potnem listu lahko opravite v kolikor imate za to v potnem listu še prostor, drugače zaprosite za nov potni list. Spremembo lahko opravite na veleposlaništvu tako, da potni list oddate kadarkoli v času uradnih ur. Potni list bo nato poslan v Slovenijo, kjer bo sprememba opravljena, nato pa vrnjen na veleposlaništvo, kjer ga boste lahko prevzeli. Postopek spremembe stalnega prebivališča v potnem listu je brezplačen, traja pa okrog 3 tedne.

Sprememba naslova na osebni izkaznici ni mogoča, zaprosite lahko le za izdajo nove osebne izkaznice.

Status davčnega nerezidenta

Informacije glede ureditve statusa davčnega nerezidenta so dostopne na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Matične zadeve (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt)

Državljani lahko na diplomatsko-konzularnem predstavništvu zaprosijo za izdajo izpiskov iz matičnega registra in oddajo vlogo za vpis matičnih dejstev (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt).

Na diplomatsko-konzularnem predstavništvu se lahko zaprosi za izdajo:

 • izpiska iz matičnega registra o rojstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • izpiska iz matičnega registra o smrti – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o državljanstvu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila o samskem stanu – konzularna taksa znaša znotraj EU 19 EUR, zunaj EU 26 EUR,
 • potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini – konzularna taksa znaša 38 EUR,
 • potrdila o živetju – potrditev obrazca za slovenske državljane je takse prosta, konzularna taksa potrditve obrazca za tujca je 13 EUR,
 • prve spremembe osebnega imena z odločbo – konzularna taksa znaša 55 EUR.

Vpis poroke

Za registracijo poroke v Sloveniji in spremembo priimka po sklenitvi zakonske zveze, boste potrebovali naslednje dokumente:

Če se niste poročili v VB, morate overitev (»authentication, legalisation«) urediti v državi ali na predstavništvu države, kjer je bila poroka sklenjena. Veleposlaništvo RS v Londonu bo nato po pridobitvi podpisa pristojne osebe na predstavništvu države vaše poroke v Londonu overilo tako pridobljen podpis.

 • Overjeno kopijo prevoda poročnega lista. Overitev se po predhodnem dogovoru opravi na veleposlaništvu. Poročni list lahko prevedete sami ali s pomočjo prevajalca.
 • Zapisnik o uporabi priimka po sklenitvi zakonske zvezeZapisnik o spremembi priimka se naredi na veleposlaništvu.
 • Kopijo vašega potnega lista in potnega lista partnerja

Ko boste zbrali vse dokumente, nas prosim pokličite oziroma obvestite na elektronski naslov consular.london@gov.si, da se dogovorimo za termin za vložitev vloge za registracijo poroke (in morebitno spremembo priimka). Vašo dokumentacijo bomo nato posredovali pristojni upravni enoti, ki bo izvedla vpis.

V primeru spremembe priimka lahko vložite vlogo za nov potni list, postopek bo zaključen, ko bo poroka registrirana v Sloveniji na pristojni upravni enoti in priimek ustrezno spremenjen.

Če gre za vpis druge zakonske zveze, je najprej potrebno priložiti dokazilo o razvezi (sodba sodišča mora biti prevedena pri uradnem prevajalcu), če je bila prva zakonska zveza sklenjena v Republiki Sloveniji oziroma tam vpisana.

Sprememba osebnega imena

Osebno ime je sestavljeno iz imena in priimka, ki je bilo posamezniku določeno ob rojstvu in se lahko spremeni na podlagi določenih družinsko pravnih razmerij (sklenitev zakonske/partnerske zveze, razveza ali razveljavitev zakonske/partnerske zveze, priznanje očetovstva, posvojitev) ali na podlagi prošnje polnoletnega državljana oziroma na podlagi prošnje zakonitih zastopnikov pri spremembi osebnega imena mladoletni osebi. Vlogo za spremembo osebnega imena je možno podati na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji in na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

Sprememba osebnega imena z odločbo (za polnoletne osebe)

S prošnjo lahko zaprosite za spremembo:

 • imena
 • priimka
 • celotnega osebnega imena oziroma imena in priimka hkrati.

Sprememba osebnega imena ni dovoljena osebam, obsojenim za kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti, dokler kazen ni izvršena ali dokler trajajo pravne posledice obsodbe.

Ob vsaki spremembi osebnega imena ste dolžni zamenjati identifikacijske dokumente.

Za oddajo vloge za spremembo osebnega imena potrebujete:

 • Izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Potrdilo o nekaznovanosti (DBS check), ki mora biti overjeno z mednarodnim žigom Apostille. Za dokumente izdane v Združenem kraljestvu, overitev z Apostillo opravlja Legalisation office. Po naših informacijah je predhodno potrebno za overitev potrdila z Apostillo pridobiti overitev potrdila pri notarju ali odvetniku. Za več informacij se prosimo obrnite neposredno na Legalisation office. Potrdilo o nekaznovanju ne sme biti starejše od 3 mesecev.
 • Prevod potrdila o nekaznovanosti v slovenski jezik
 • Kopijo osebnega dokumenta (potni list ali osebna izkaznica)

Vlogo za spremembo osebnega imena lahko oddate na veleposlaništvu. Ob oddaji vloge je potrebno plačilo konzularne takse v višini 54,90€ (prb. 50 GBP). Plačilo je mogoče samo v GBP v gotovini. Za termin oddaje vloge za spremembo osebnega imena lahko zaprosite po elektronski pošti na naslov consular.london@gov.si.

Dodatne informacije so na voljo na strani Registri in evidence.

Sprememba imena po angleškem pravu (z uporabo Deed Poll-a) ni veljavna v Sloveniji.

Informacije o pridobitvi, odpustu in odreku so dostopne v temi Državljanstvo.

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih lahko oddate ustrezne vloge, ki se posredujejo upravnim enotam ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Takse znašajo:

 • za naknadni vpis rojstva – takse prosto
 • za priglasitev v državljanstvo – 13 EUR,
 • za sprejem in odpust iz državljanstva – 354 EUR,
 • za izdajo ugotovitvene odločbe o državljanstvu ali o odreku – 181 EUR.

Priglasitev otroka kot slovenskega državljana

Ko boste zbrali vse dokumente, vas vljudno prosimo, da nas pokličite oziroma obvestite na elektronski naslov consular.london@gov.si, da se dogovorimo za termin za vložitev vloge za registracijo otroka kot slovenskega državljana. Vašo dokumentacijo bomo nato posredovali pristojni upravni enoti, ki bo izvedla vpis.

Seznam potrebnih dokumentov:

Izpolnjena vloga

Izpolnite enega od obeh obrazcev, odvisno od državljanstva obeh staršev. Če sta oba starša slovenska državljana, izpolnite obrazec za Vpis rojstva mladoletnega otroka v matični register. Če je slovenski državljan eden od staršev, izpolnite obrazec za Vpis rojstva in priglasitev mladoletnega otroka rojenega v tujini v matični register.

Otrokov overjen originalni rojstni list

Originalni rojstni list otroka je potrebno overiti z mednarodnim žigom Apostille. Treba je predložiti razširjeni rojstni list, ki vsebuje poleg otrokovih podatkov tudi podatke staršev. Overitev v VB opravlja »Legalisation Office«.

Če otrok ni rojen v VB, morate overitev (»authentication, legalisation«) rojstnega lista urediti v državi ali na predstavništvu države, kjer je bil otrok rojen. Veleposlaništvo RS v Londonu bo po pridobitvi podpisa pristojne osebe na predstavništvu države rojstva otroka overilo tako pridobljen podpis.

Prevod overjenega rojstnega lista

Ko pridobite overjen rojstni list, ga je potrebno prevesti v slovenski jezik. Prevod lahko naredite sami ali preko prevajalca. Prevod rojstnega lista bomo overili na Veleposlaništvu.

Prijava stalnega prebivališča otroka

Izpolnjen obrazec Prijava stalnega bivališča za otroka.

Prijava volilne pravice za otroka

Izpolnjen obrazec Zahteva za vpis v evidenco volilne pravice.

Namen tega obrazca je, da otroka prijavimo v volilni register. S tem bo otrok, ko bo dopolnil 18 let, pridobil volilno pravico.

V primeru, če niste poročeni z drugim staršem otroka

V primeru da niste poročeni oz. da bil otrok rojen pred sklenitvijo zakonske zveze, se morata na Veleposlaništvu oglasiti OBA starša, kjer se pred uradno osebo podpiše t.i. obrazec za priznavanje očetovstva. Obrazec boste dobili na veleposlaništvu.

V primeru, da sta poročena je potrebno poroko registrirati v Sloveniji predno lahko otrok pridobi državljanstvo. Informacije o tem postopku so na voljo v rubriki Matične zadeve zgoraj. Oba postopka lahko opravite istočasno.

V primeru, da sta poročena in je poroka registrirana v Sloveniji, se mora na veleposlaništvu oglasiti samo eden od staršev (slovenski državljan).

Izjava o uporabi imena

Prosimo, če priložite izjavo, v kateri navedete ime, ki ga bo otrok uporabljal v pravnem prometu. Obrazec za Izjavo o uporabi imena.

Trajanje postopka

Na veleposlaništvu bomo vse dokumente posredovali pristojni Upravni enoti v Sloveniji. Ko nam iz Upravne enote posredujejo kopijo izpiska iz matične knjige rojstev za otroka, lahko zaprosite za nov potni list.

Če so predloženi vsi potrebni dokumenti, postopek traja približno štiri tedne (odvisno od hitrosti potovanja poštne pošiljke, upravne enote, morebitnih praznikov v Veliki Britaniji ali Sloveniji, itd).

Na diplomatsko-konzularnih predstavništvih je mogoče overiti podpis na zasebni ali javni listini. Z overitvijo se ne potrjuje vsebina listine.

Volitve in referendumi

Informacije o glasovanju iz tujine so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

Splošne informacije o volilni pravici najdete v temi Volivci in evidenca volilne pravice.

Pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila SIGEN-CA

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njen pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini lahko oddajo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za državljane v tujini na diplomatsko-konzularnem predstavništvu.

Več informacij o potrdilu je na voljo na spletni strani državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Povezane vsebine s področja konzularne pomoči in storitev

 • Informacije za popotnike

  Varnost potovanj, pomoč slovenskih predstavništev v tujini, konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva, napotki pred potovanjem, priporočila za bivanje v tujini

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Volitve in referendumi

  Volilna evidenca, volilna zakonodaja, politične stranke, volitve predsednika republike, volitve v državni zbor, lokalne volitve, volitve v evropski parlament, načini glasovanja, referendum, ljudska iniciativa, Evropska državljanska pobuda, registracija politične stranke

 • Priseljevanje v Slovenijo

  Vstop in prebivanje, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, mednarodna zaščita, integracija

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov