Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Zabukovje EUP ZAB 47 – severni del

Šentrupert

28. 01. 2019

Odločba (pdf, 127 KB)

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje zadrževalnika Sebeborci v EUP SB 8

Moravske Toplice

25. 01. 2019

Odločba (pdf, 113 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo hleva za kokoši – pašna reja v okviru kmetije Globočnik

Šenčur

24. 01. 2019

Odločba (pdf, 107 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za območje urejanja KR L1 Kranj Labore

Kranj

23. 01. 2019

Odločba (pdf, 104 KB)

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov za pridelavo borovnic v Borovnici

Borovnica

23. 01. 2019

Odločba (pdf, 125 KB)

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Spremembe in dopolnitve I. faze zazidalnega načrta Škafarjev hrib

Žalec

21. 01. 2019

Odločba (pdf, 130 KB)

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja poslovno stanovanjske cone Fram (k.o. Morje)

Rače-Fram

21. 01. 2019

Odločba (pdf, 111 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Vojnik III

Vojnik

11. 01. 2019

Odločba (pdf, 130 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za naselje 8 stanovanjskih hiš Na gozdni jasi

Kranj

10. 01. 2019

Odločba (pdf, 120 KB)

CPVO ni treba izvesti

Druge spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za poslovno cono Boštanj – TC Mercator

Sevnica

10. 01. 2019

Odločba (pdf, 113 KB)

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt »Mirenski kostel« v Mirnu

Miren-Kostanjevica

09. 01. 2019

Odločba (pdf, 124 KB)

CPVO ni treba izvesti