Skoči do osrednje vsebine

Odločitve o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje občinskih podrobnih prostorskih načrtov

Prikazani so seznami planov, za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, odločilo o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje.

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
Seznam odločitev
Naziv Občina Datum Datoteka Odločitev
Občinski podrobni prostorski načrt za območje CI-6 Teharje

Celje

14. 06. 2019

CPVO je treba izvesti

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Bočka, Metlika

Metlika

12. 06. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora PB13 POBREŽJE – med starim in novim naseljem

Videm

11. 06. 2019

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta B12 Bakovnik in B7 Kovinarska - zahodni del

Kamnik

10. 06. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt VVR 09/7 kamnolom Pijovci

Šmarje pri Jelšah

07. 06. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt Draža vas za območji OP12/027 in OP12/053

Slovenske Konjice

31. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za trgovski center Jager Mozirje – del EUP MO 51,13 (območje Lave)

Mozirje

28. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za poslovno cono Blanca – območje Varilstva Bizjak s.p. in 3 PK d.o.o.

Sevnica

27. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje obrtno-poslovne cone Žirovnica

Žirovnica

24. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Topli Vrh

Semič

22. 05. 2019

CPVO je treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za enoto urejanja prostora KV04 Krčevina pri Vurbergu – pri Grajeni

Ptuj

21. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Stara vas v Krškem (del območja EUP KRŠ 033)

Krško

20. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji Cerovec 12

Šentjur

14. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 290 Remiza Šiška

Ljubljana

13. 05. 2019

CPVO je treba izvesti

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za območje dela mesta Radlje ob Dravi - Hmeline

Radlje ob Dravi

09. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za del območja KŽ-05

Sežana

08. 05. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt 437 Bobenčkova - Tržaška

Ljubljana

24. 04. 2019

CPVO ni treba izvesti

Občinski podrobni prostorski načrt za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe prostora na parc. št. 163/1 in 118/2, k.o. Zbigovci

Gornja Radgona

19. 04. 2019

CPVO je treba izvesti

Spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta B11 Titan – Svit št. 2

Kamnik

18. 04. 2019

CPVO ni treba izvesti

Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za naselje Videm v Krškem – prizidava zdravstvenega centra ob Kolodvorski ulici in ureditev parkirišč

Krško

18. 04. 2019

CPVO ni treba izvesti