Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Osnovnošolsko izobraževanje je po Ustavi Republike Slovenije obvezno in se financira iz javnih sredstev. Država ustvarja možnosti, da si državljani lahko pridobijo ustrezno izobrazbo.

Cilji osnovnošolskega izobraževanja

Z osnovnošolskim izobraževanjem je vsem prebivalcem Slovenije omogočeno razvijanje pismenosti, razgledanosti, nadarjenosti, spretnosti, ustvarjalnosti, izražanje kritične misli in pridobivanje kakovostne splošne izobrazbe ter skladen telesni, duševni in osebnostni razvoj.

Ustanovitev in financiranje

Osnovne šole in domove za učence ustanavljajo lokalne skupnosti. Sredstva pridobivajo iz občinskega in državnega proračuna ter drugih virov. V Sloveniji imamo široko razvejano mrežo osnovnih šol, ki so dosegljive vsem učencem.

Zasebne osnovne šole lahko ustanavljajo domače fizične ali pravne osebe. Iz javnih sredstev se financirajo deloma.

Izvajalci

Osnovnošolsko izobraževanje izvajajo:

  • osnovne šole,
  • osnovne šole s prilagojenim programom,
  • zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
  • mednarodne šole,
  • Evropska šola Ljubljana.

Odrasli lahko osnovnošolsko izobrazbo pridobijo v institucijah, ki izvajajo osnovnošolsko izobraževanje za odrasle. 

Nadzor izvaja Inšpektorat za šolstvo in šport.