Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Popolna zapora na cesti Dvor–Soteska zaradi gradnje vodovoda na strmi brežini nad cesto

  Zaradi gradnje vodovoda nad regionalno cesto R1-216/1176 Dvor–Soteska med km 2,200 in km 5,470, je zaradi zagotavljanja prometne varnosti potrebna popolna zapora ceste.

 • Mednarodna komisija za varstvo reke Donave

  Te dni je v Ljubljani potekalo dvodnevno srečanje delovne skupine za hidromorfologijo, ki deluje v okviru Mednarodne komisije za varstvo reke Donave. Udeležence delovnega sestanka je uvodoma pozdravil direktor Direkcije RS za vode, Tomaž Prohinar, ki je v uvodnem govoru poudaril pomen izmenjave znanj in izkušenj s področja upravljanja voda med državami Podonavja.

 • Nadomestne volitve v svete krajevnih skupnosti v Občini Laško

  Objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Laško v krajevnih skupnostih Sedraž in Jurklošter skladno s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji.

 • Na Dunaju se je zaključila 63. konferenca Mednarodne agencije za atomsko energijo

  Od 16. do 20. septembra je na Dunaju potekalo 63. zasedanje generalne konference Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), ki se ga je udeležila tudi slovenska delegacija, sestavljena iz predstavnikov Ministrstva za zunanje zadeve, Uprave za jedrsko varnost in Ministrstva za infrastrukturo, poleg njih pa tudi predstavniki Agencije za radioaktivne odpadke, Instituta Jožef Stefan, Nuklearne elektrarne Krško in GEN energije.

 • Usposabljanje strokovnjakov s področja hudourniških poplav

  Od 23. do 27. septembra 2019 v Cerknem poteka usposabljanje strokovnjakov s področja hudourniških poplav.

 • Rezultati razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij Center za kreativnost 2019« (JR CZK 2019)

  V četrtek, 19. septembra 2019, je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani objavilo rezultate javnega razpisa »Spodbujanje kreativnih kulturnih industrij Center za kreativnost 2019« (JR CZK 2019), prvega tovrstnega razpisa v Sloveniji, ki spodbuja razvoj kreativnih industrij in tesnejše sodelovanje kulturno-kreativnega sektorja z gospodarstvom, pri čemer sektorja nastopata kot enakovredna partnerja. V skladu z zahtevami Evropske unije in kohezijske politike je bilo za izvedbo prvega tovrstnega javnega razpisa predvidenih 880.000,00 EUR. Skupaj za Vzhodno kohezijsko regijo 576.048,00 EUR in skupaj za Zahodno kohezijsko regijo 303.952,00 EUR. Počrpanih je bilo 783.820,00 EUR, zato se bo 96.180,00 EUR preneslo na nov razpis.

 • Odločitve vlade s sej vladnih odborov

  Vlada Republike Slovenije je na današnjih sejah vladnih odborov sprejela več sklepov, in sicer sklep o prerazporeditvi presežka prihodkov nad odhodki Javnega zavoda za varstvo kulturne dediščine iz leta 2018, sklep, da se v veljavni Načrt razvojnih programov 2019 - 2022 uvrsti nov projekt “Sanacija ogrevanja in hlajenja Gregorčičeva 25” ter sklep, da Republika Slovenija kandidira za članstvo v Odboru za industrijski razvoj Organizacije združenih narodov za industrijski razvoj za obdobje 2019 – 2023.

 • Predsednik vlade na otvoritvi splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine OZN in vrhu OZN o trajnostnem razvoju

  Predsednik Vlade RS Marjan Šarec se je udeležil otvoritve splošne razprave 74. zasedanja Generalne skupščine OZN in sodeloval na vrhu OZN o trajnostnem razvoju. Zasedanje generalne skupščine letos poteka pod naslovom Nov zagon večstranskim prizadevanjem za izkoreninjenje revščine, kakovostno izobraževanje, podnebne ukrepe in vključevanje.

 • Podnebna tekma je tekma, ki jo moramo zmagati!

  Predsednik Vlade RS Marjan Šarec in zunanji minister dr. Miro Cerar se v New Yorku udeležujeta 74. zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov. Začelo se je s podnebnim vrhom, ki ga je sklical generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres in se ga udeležuje več kot 60 voditeljev držav. Podnebna tekma je, kot je v uvodnem nagovoru povedal GS Guterres, "tekma, ki jo moramo zmagati.” GS Guterres je še dodal, da so podnebno krizo povzročile naše generacije in rešitev zanjo morajo najti naše generacije.

 • Spremembe za izboljšano izvajanje ukrepov za črpanje sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je prejelo s strani Evropske komisije potrditev spremembe Programa razvoja podeželja 2014–2020, ki prinaša izboljšanje izvajanja ukrepov za črpanje evropskih sredstev.

 • Šola naj bo tudi prostor za seznanjanje s sodobnimi tehnologijami

  Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo se je 21. in 22. septembra na povabilo generalne direktorice UNESCO Audrey Azoulay udeležil zasedanja jesenskega letnega srečanja komisije za trajnostni razvoj (»Broadband Commission for Sustainable Development«), v okviru Mednarodne zveze za telekomunikacije in UNESCO. Zasedanje je bilo v New Yorku.

 • Umik in odpoklic igrače Moj prvi avto, blagovne znamke Millaminis

  Zdravstveni inšpektorat RS obvešča, da je prejel s strani Evropske Komisije, preko sistema RAPEX, obvestilo o neustrezni igrači Moj prvi avto. Igrača je iz materiala, ki se z lahkoto zlomi, nastanejo majhni delci, kar predstavlja tveganje za zdravje majhnih otrok. Igrača ni skladna z Uredbo o varnosti igrač (Uradni list RS, št. 34/11 s spr.).

 • Čitalnica Arhiva Republike Slovenije v torek, 1. oktobra 2019, zaprta

  Čitalnica arhiva bo v torek, 1. oktobra 2019, zaprta.

 • Svetovni dan pravice vedeti – Minister za javno upravo: Za uporabnike je najbolj pomembno, da pridejo do informacij in dokumentov hitro, celovito in enostavno

  Ob svetovnem dnevu pravice vedeti danes, 23. septembra 2019, v Hiši Evropske unije poteka posvet, ki ga organizira Informacijski pooblaščenec. Dogodka se je udeležil tudi minister za javno upravo Rudi Medved, ki je v uvodu nagovoril zbrane udeleženke in udeležence.

 • Minister v okviru generalne skupščine OZN tudi na prireditvi »Walk the Talk New York«

  Minister za zdravje Aleš Šabeder se udeležuje Visokega zasedanje o univerzalni dostopnosti zdravstvenega varstva, ki poteka v okviru 74. zasedanja Generalne skupščine združenih narodov (UNGA 74) od 17. do 30. septembra 2019 v New Yorku. Včeraj se je minister udeležil prireditve "Walk the Talk New York", posvečene zdravju, ki združuje ljudi vseh generacij in iz vsega sveta.

 • Ministrstvo za javno upravo obiskali predstavniki vladnih in nevladnih organizacij iz Severne Makedonije

  V okviru dvodnevnega studijskega obiska so nas danes obiskali predstavniki vladnih in nevladnih organizacij iz Severne Makedonije.

 • Novi zaupniki za izvajanje psihološke podpore v gasilskih enotah

  V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS na Igu smo v soboto, 21.9.2019 zaključili z usposabljanjem zaupnikov - reševalcev za izvajanje psihološke podpore v gasilskih enotah.

 • Video

  Izvajanje akcije cepljenja lisic proti steklini - jesen 2019

  Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je minuli konec tedna začela z jesensko akcijo cepljenja lisic proti steklini. Akcija bo trajala predvidoma do konca oktobra 2019. Polaganje vab se bo izvajalo v 50 km pasu ob meji s Hrvaško, z višine 300 m, s pomočjo posebej prirejenih letal iz letališč Jožeta Pučnika - Ljubljana, Portorož, Murska Sobota, Novo mesto in Celje.

 • Vse več podjetnikov lahko plača prispevke za socialno varnost z enim e-računom

  Poenostavitev za družbenike, samozaposlene, kmete, prostovoljce in popoldance. Za ostale sistem še pripravljamo.

 • Evropski teden športa - Bodi Aktiven!

  Ministrstvo za zdravje se aktivno vključuje v Evropski teden športa, ki poteka od 23. do 30. septembra. Pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije ZŠZ in v sodelovanju s številnimi partnerji bodo potekale številne aktivnosti za spodbujanje redne telesne dejavnosti prebivalstva. Slogan tedna športa je #BEACTIVE oziroma bodi aktiven.