Skoči do osrednje vsebine

Vlada razrešila glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za obrambo v Ministrstvu za obrambo in imenovala vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za obrambo

Minister za obrambo Matej Tonin je v skladu s petim odstavkom 83. člena Zakona o javnih uslužbencih Vladi Republike Slovenije predlagal da se mag. Roman Zupanec z dnem 31. 1. 2021 razreši s položaja glavnega inšpektorja za obrambo v Inšpektoratu RS za obrambo v Ministrstvu za obrambo.

V petem odstavku 83. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU) je med drugim določeno, da lahko funkcionar oz. organ, pristojen za imenovanje, na predlog funkcionarja, pristojnega za predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge iz drugega odstavka tega člena. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.

Ob tem je vlada na predlog ministra za obrambo Mateja Tonina imenovala dr. Vojka Obrulja za vršilca dolžnosti glavnega inšpektorja za obrambo z dnem 1. 2. 2021, in sicer do imenovanja glavnega inšpektorja, vendar največ za šest mesecev, to je do 31. 7. 2021.