Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov programov promocije za kmetijske proizvode v EU in na tretjih trgih

Predloge je Komisiji treba predložiti do 28. aprila 2021 preko namenskega portala.

Evropska komisija je 28. 1. 2021 objavila razpis za zbiranje predlogov programov promocije za kmetijske proizvode v EU in na tretjih trgih.

Letos je poseben poudarek namenjen promociji proizvodov in načinu kmetovanja, ki podpira cilje evropskega zelenega dogovora, kot so ekološki kmetijski proizvodi, sadje in zelenjava ter trajnostno kmetijstvo. Za leto 2021 je skupni proračun v višini 182,9 milijona evrov namenjen promociji kmetijskih proizvodov znotraj ter izven EU. Od skupnega proračuna je za sofinanciranje promocijskih programov, ki bodo izbrani na podlagi objavljenega razpisa, namenjenih 173,4 milijona evrov. Skoraj polovica proračuna (86 milijonov evrov), je namenjena sofinanciranju promocijskih programov, ki podpirajo cilje evropskega zelenega dogovora, zlasti strategije "Farm to Fork". Za programe promocije ekoloških proizvodov je namenjenih 49 milijonov evrov, za programe trajnostnega kmetijstva pa 18 milijonov evrov. Poleg tega je 19,1 milijona evrov namenjenih promociji sadja in zelenjave v okviru uravnotežene prehrane.

88,1 milijona evrov je namenjenih promocijskim programom v državah izven EU. Sem spadajo predvsem programi, namenjeni državam z visokim potencialom rasti, kot so Južna Koreja, Japonska, Mehika in Kanada.

Namen programov je obveščati potrošnike o različnih shemah kakovosti EU, kot so geografske označbe ali ekološki proizvodi ter spodbujati visoke standarde EU glede varnosti in kakovosti ter raznolikosti in pristnosti evropskih izdelkov.

Izbrani programi naj bi povečali konkurenčnost in porabo kmetijsko-živilskih proizvodov EU po vsem svetu.

Upravičenci za prijavo so trgovinske organizacije, organizacije proizvajalcev in kmetijsko-živilski organi, odgovorni za promocijske dejavnosti. Projekti bodo ocenjeni glede na merila trajnostne proizvodnje in porabe v skladu s podnebnimi in okoljskimi cilji skupne kmetijske politike, evropskim zelenim dogovorom in strategijo "Farm to Fork".

Predloge je Komisiji treba predložiti do 28. 4. 2021 do 17.00 ure (po srednjeevropskem času) preko namenskega portala. Komisija bo nato predloge ocenila in jeseni objavila informacije o izbranih upravičencih.

CHAFEA, Evropska agencija za varstvo potrošnikov, zdravja, kmetijstva in hrane ponuja številna orodja, s katerimi lahko prosilci uspešno predložijo svoje predloge.

Več informacij je dostopnih na spletnih straneh Komisije.

Storitev

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja