Skoči do osrednje vsebine

Nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju okolja, narave in prostora, morajo poročila predložiti do 31. marca

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poziva vse nevladne organizacije (NVO), ki so pridobile status v javnem interesu v letu 2019 na področju varstva okolja, ohranjanja narave in prostora, da morajo do 31. marca 2021 predložiti Poročilo o delu z dokazili, Poročilo o porabi sredstev za izvajanje aktivnosti za leti 2019 in 2020 in sprejet Program bodočega delovanja za leti 2021 in 2022.

Poročilo o delu z dokazili, poročilo o porabi sredstev in program bodočega delovanja je treba poslati na elektronski naslov gp.mop@gov.si ali na naslov Ministrstva za okolje in prostor, s pripisom »Poročilo – prostor« ali » Poročilo – okolje« ali »Poročilo – narava«, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana.

Iz Poročila o delu z dokazili morajo biti razvidni realizirani projekti, naloge, programi in druge aktivnosti, ki jih je NVO izvajala v javnem interesu na področju varstva okolja, ohranjanja narave ali prostora za leti 2019 in 2020 (navesti za vsako leto posebej).

Če ima NVO podeljen status na več področjih, ki so v pristojnosti MOP, mora oddati poročila in program za vsako  področje ločeno. 

Neizpolnitev obveznosti pravočasnega poročanja je lahko tudi razlog za odvzem statusa NVO v javnem interesu. Če NVO v javnem interesu ne bo pravočasno predložila poročil in programa, jo bo MOP v 15. dneh pisno pozval na izpolnitev obveznosti. Če NVO tudi v tem v roku ne bo izpolnila te obveznosti, ji bo MOP na podlagi 13. člena Zakona o nevladnih organizacijah z odločbo odvzel status v javnem interesu.

 

Več informacij: