Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode

Uradnem listu Republike Slovenije je bil objavljen Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode, ki nadomešča doslej veljavnega.

Za odlagališča odpadkov je po novem urejeno vrednotenje analiz in vpliva. Odpravljene so tudi pomanjkljivosti in nejasnosti, predvsem določbe, ki se nanašajo na vzorčenje in analizne metode ter s tem povezane zahteve glede tehničnih pogojev za pridobitev pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

Nov pravilnik je nastajal hkrati s pripravo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov, tako da so odpravljene pomanjkljivosti in neusklajenosti do sedaj veljavnega Pravilnika o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode.

Objavljen pravilnik