Skoči do osrednje vsebine

V januarju je bilo izvedenih 32 nadzorov nad pošiljanjem odpadkov preko meja

  • Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
Predstavniki Inšpekcije za okolje in naravo, Finančne uprave Republike Slovenije (FURS) in Policije so v mesecu januarju, na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje, počivališču Šempas, v pristanišču Koper, na treh cestnih relacijah, Kozina – Starod, Jelšane – Postojna ter Divača – Ribnica, izvedli številne akcije nadzora nad pošiljanjem odpadkov preko meja.

Poudarek nadzorov, ki so bili izvedeni v okviru IMPEL projekta SWEAP (Shipments of Waste Enforcement Actions Project), je bil usmerjen na pošiljke odpadne plastike, ker so se po 1. januarju 2021, v okviru Baselske konvencije spremenili pogoji za pošiljanje.

Spremembe pri čezmejnem pošiljanju odpadne plastike po 1. januarju 2021

V okviru nadzorov je bilo opravljenih 32 nadzorov nad pošiljkami odpadkov preko meja (6 dokumentarnih in 26 fizičnih pregledov pošiljk odpadkov). Ugotovljeno je bilo tudi nekaj kršitev, in sicer:

V nadzoru na relaciji Divača – Ribnica

je bilo ugotovljeno, da prevoznik ni izpolnil polja 5 na Dokumentu iz Priloge VII Uredbe 1013/2006. Za kršitev je bila s strani Policije v skladu z Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) o pošiljkah odpadkov sta bili izrečeni globi prevozniku in vozniku.

Na mejnem prehodu Gruškovje

je bilo ugotovljeno, da se prevoznik ni držal predpisane poti v skladu z Dokumentom iz Priloge VII. Hrvaški prevoznik bi moral pošiljko odpadnega papirja B3020 slovenskega pošiljatelja odpeljati v Avstrijo, vendar je bilo ugotovljeno, da je prevoznik pošiljko najprej odpeljal na Hrvaško in jo nato hotel odpeljati v Avstrijo. Zaradi kršitve je FURS prevozniku in vozniku izrekel globo. 

Na mejnem prehodu Gruškovje je bila odkrita nezakonita pošiljka odpadne plastike, poslana iz Bosne in Hercegovine v Slovenijo. Ugotovljeno je bilo, da je na Dokumentu iz Priloge VII bila vpisana napačna koda odpadka za odpadno plastiko (neveljavna po 1. 1. 2021), poleg tega je bila odpadna plastika še onesnažena. O nezakoniti pošiljki je bil obveščen pristojni organ Bosne in Hercegovine, pošiljka se je vrnila nazaj pošiljatelju.

Na mejnem prehodu Obrežje

so nadzorni organi obravnavali pošiljko odpadnih kovin, poslano iz Hrvaške v Slovenijo. Pošiljko je spremljal napačno izpolnjen Dokument iz Priloge VII, za kar je FURS uvedel prekrškovni postopek. Tekom nadzora je prevoznik dostavil novo prilogo VII, pošiljka je bila prepuščena.

V okviru nadzora v Luki Koper, kjer sta bila izvedena dva nadzora,

je bila odkrita nezakonita pošiljka odpadne plastike (8 kontejnerjev, skupna teža 158,79 tone), poslana iz Italije v Laos. Pošiljka je bila nezakonita, ker je bila uporabljena napačna koda za odpadno plastiko (koda za pošiljanje znotraj Evropske unije), poleg tega pa je za izvoz v države, ki niso članice OECD in niso odgovorile na vprašalnik Evropske komisije glede postopka uvoza, potreben postopek predhodne pisne prijave in soglasja. O zadržanju pošiljke je bil obveščen italijanski pristojni organ.

Med nadzori so bile najpogosteje pregledane pošiljke odpadnih (ne)kovin, odpadnega papirja, odpadne plastike ter mulja iz čiščenja odpadnih vod.

Poleg čezmejnih pošiljk odpadkov so predstavniki Policjje in FURS izvajali nadzor po ostalih področjih iz pristojnosti obeh služb.

Inšpektorji so tekom izvajanja nadzorov opravljali tudi nadzore po Zakonu o nalezljivih boleznih (nošenje mask), kjer pa niso ugotovili nepravilnosti.