Skoči do osrednje vsebine

Predlogi amandmajev k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19

Vlada je sprejela predloge amandmajev k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. K predlogu zakona se med drugim dodaja tudi člen, ki uvaja obročno vračilo pomoči, izplačane na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19.


S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora (ZPS), ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. Amandmaji so v večini pripravljeni na podlagi mnenja ZPS in so tudi nomotehnične narave. S sprejetimi amandmaji vlada soglaša s predlogi amandmajev Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za zdravje, Ministrstva za infrastrukturo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstva za pravosodje in Ministrstva za notranje zadeve.

K predlogu zakona se med drugim dodaja tudi člen, ki uvaja obročno vračilo pomoči, izplačane na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19 ter člen, ki uvaja globo za primer, če delodajalec v določenem roku Finančne uprave Republike Slovenije ne seznani z izplačilo dobička, nakupom lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilom nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti