Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Izdaja odločb za ukrep "Promocija vina na trgih tretjih držav"

  Agencija je v septembru izdala glavnino odločb za povrnitev upravičenih stroškov za dejavnosti iz programa promocije vina za ukrep "Promocija vina na trgih tretjih držav".

 • Predstavitev izhodišč sprememb plačnega sistema javnega sektorja javnim zdravstvenim zavodom

  V predavalnici UKC je danes potekala druga izmed štirih predstavitev izhodišč sprememb plačnega sistema javnega sektorja, ki jih je pripravilo Ministrstvo za javno upravo. Zbrane je uvodoma nagovoril minister za javno upravo, ki je izpostavil, da predstavitve izhodišč potekajo z namenom pridobiti odziv čim širšega kroga deležnikov.

 • Predsednik vlade: "Vedno moramo paziti, da socialni dialog ostaja."

  Danes je bila na Bledu 6. generalna skupščina Konfederacije sindikatov Slovenije (KSS) PERGAM, ki kot najvišji organ zaseda vsaka štiri leta. Na njej sta bila sprejeta poročilo o delu za preteklo mandatno obdobje ter program dela za naslednje mandatno obdobje, izvoljeno pa je bilo tudi novo vodstvo KSS PERGAM. Navzoče je nagovoril častni gost skupščine, predsednik Vlade Republike Slovenije Marjan Šarec.

 • VSESLOVENSKI FESTIVAL SLOFEST

  Minister Peter J. Česnik je v tržaškem mestnem središču udeležil odprtja vseslovenskega tridnevnega festivala SLOFEST 2019, kjer je imel pozdravni govor.

 • Konferenca “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.”

  Generalni direktor Geodetske uprave Republike Slovenije se je v vlogi predsedujočega izvršilnemu odboru UN GGIM Europe dne 18. septembra 2019 udeležil mednarodne konference za naslovom “Digitally enabled development for a sustainable future in Eastern Europe.” Na konferenci je sodeloval z vabljenim predavanjem na temo vzpostavljanja integralnega okvirja za prostorske informacije, ki ga vzpostavlja UN GGIM.

 • Prodaja subvencioniranih vozovnic odslej tudi prek spleta

  Za šolsko leto 2019/2020 lahko dijaki in študentje subvencionirano vozovnico v CELOTI pridobijo preko spleta.

 • Predstavitev študije Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture

  Direktorat za obrambne zadeve je v sklopu izvajanja projekta z naslovom Priprava strokovnih podlag za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture (SPOTKI) septembra 2019 izvedel še drugo predstavitev študije Strokovne podlage za ocenjevanje tveganj za delovanje kritične infrastrukture. Projekt je finančno podprla Evropska unija, in sicer iz Sklada za notranjo varnost (Internal Security Found – ISF).

 • Število brezposelnih na današnji dan padlo pod 70.000

  Zavod Republike Slovenija za zaposlovanje (ZRSZ) na današnji dan beleži 69.988 prijavljenih iskalcev zaposlitve, prostih delovnih mest pa 3428. Več kot polovica med prijavljenimi na ZRSZ je dolgotrajno brezposelnih, v mesec avgustu 52,8 %. Število prijavljenih brezposelnih upada in je na današnji dan že pod mejo 70.000, to pa tudi nakazuje na pozitivne učinke pilotnega projekta intenzivne obravnave dolgotrajnih brezposelnih.

 • Na Ministrstvu za kulturo je potekala novinarska konferenca na temo predloga Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi

  Danes je na Ministrstvu za kulturo potekala novinarska konferenca, saj je Vlada RS na včerajšnji seji sprejela predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe RS v kulturi, ki v obdobju 2021–2027 zagotavlja več kot 122 milijonov. Minister za kulturo mag. Zoran Poznič je ob sprejemu izrazil zadovoljstvo, da se bo z novimi vlaganji zagotovili enakomeren razvoj na področju kulture. Ob tem je izpostavil, da je kulturno polje popolnoma podhranjeno, to pa je način, da po več letih pridobimo dodatna sredstva za kulturo. Minister je še spomnil, da gre tudi za politično zavezo iz aktualnega koalicijskega sporazuma. Državna sekretarka mag. Petra Culetto pa je izpostavila, da z zakonom pokrivamo cel spekter kulture, ki je bila v zadnjih 10 letih podhranjena.

 • Mednarodni dan miru bo tudi letos obeležen z zvonjenjem zvonov

  21. 9. 2019 obeležujemo mednarodni dan miru in Slovenija bo tudi letos, tako kot lani ob Evropskem letu kulturne dediščine, podprla pobudo vseevropskega zvonjenja ob mednarodnem dnevu miru.

 • Video

  44. redna seja Vlade Republike Slovenije

  Vlada je na današnji seji določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021, med pomembnejšimi zadevami pa je sprejela tudi Predlog Zakona o izplačilu neizplačanega dodatka za nego otroka ter predlog Zakona o zagotavljanju sredstev za določene nujne programe Republike Slovenije v kulturi.

 • Obeležili smo 10-letnico delovanje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje zaposlenih in nekdanjih delavcev na MO

  V Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu je v četrtek, 19. septembra potekalo letno srečanje Medgeneracijskega prostovoljskega društva zaposlenih in nekdanjih delavcev Ministrstva za obrambo, posvečeno 10-letnici delovanje medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje na Ministrstvu za obrambo. Zbrane je ob obletnici delovanja medgeneracijskih skupin nagovorila tudi državna sekretarka na Ministrstvu za obrambo mag. Nataša Dolenc.

 • Vlada določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021

  Vlada je danes določila predloga državnih proračunov za leti 2020 in 2021. Predloga zasledujeta fiskalno pravilo, ki predvideva postopno uravnoteženje prihodkov in izdatkov državnih proračunov brez zadolževanja. Odhodki so za prihodnje leto določeni v višini 10,35 milijarde evrov, kar je 1,9 % več kot v rebalansu letošnjega proračuna, prihodki pa se bodo po načrtih zvišali za 4,5 % na nekaj manj kot 10,82 milijarde evrov.

 • Odziv ministrstva v zvezi s spremembami Aktov o ustanovitvi družb Eles in Borzen

 • Odločitve s 44. redne seje Vlade RS s področja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

  Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Poročilo o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva v letu 2018 in Načrt izvajanja finančnih instrumentov za obdobje 2020–2023.

 • Minister Pikalo v Švici o sodelovanju na področju znanosti, umetne inteligence in vajeništva

  V delegaciji predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, ki je bil 19. septembra na uradnem obisku v Švici, je bil tudi podpredsednik vlade in minister dr. Jernej Pikalo. Dopoldne se je srečal s švicarsko državno sekretarko Martino Hirayama, ki vodi sekretariat za izobraževanje, raziskave in inovacije.

 • Hibridne grožnje in preprečevanje incidentov v ospredju na dunajskem zasedanju o Strukturiranem dialogu OVSE

  Posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve za nadzor oborožitve, razorožitev in neproliferacijo, veleposlanik Andrej Benedejčič, se je na Dunaju udeležil zasedanja neformalne delovne skupine za strukturirani dialog o sedanjih in bodočih izzivih in tveganjih za varnost na območju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE). Tokratno srečanje na ravni prestolnic je bilo posvečeno ukrepom za povečanje transparentnosti, kot tudi hibridnim grožnjam, predvsem krepitvi odpornosti nanje ter povišanju zavedanja o nevarnostih, ki jih predstavljajo v sodobnem varnostnem okolju.

 • Video

  Akcija cepljenja lisic proti steklini

  Peroralno cepljenje lisic proti steklini predstavlja edino učinkovito metodo zatiranja stekline pri divjih živalih. Glavni namen cepljenja je varovanje zdravja in življenj ljudi pred to izredno nevarno boleznijo, zaradi katere vsako leto po svetu umre več kot 55.000 ljudi, večinoma otrok. Z izvajanjem peroralnega cepljenja aktivno zaščitimo populacijo lisic v slovenskih gozdovih, ki predstavlja glavni rezervoar stekline, ter tako preprečujemo širjenje bolezni ter postopno izkoreninjenje.

 • Zaposlovanje v policiji: Ob morebitnem spremenjenem trendu bomo predlagali dodatno povečanje skupnega kadrovskega načrta

  Sindikat policistov Slovenije je na svoji spletni strani 13. septembra 2019 objavil novico z naslovom Sramota brez primere!, v katerem izpostavlja gradivo o Skupnem kadrovskem načrtu (SKN) za leti 2020 in 2021. Zaradi nepopolnih in netočnih informacij v prispevku podajamo pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve.

 • Na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je danes takoj po Seji medresorske delovne skupine za koordiniranje repatriacije Slovencev iz Venezuele potekal še sestanek z nevladnimi in humanitarnimi organizacijami

  Ugotavljamo, da je za uspešno izvedbo repatriacije ter kasnejšo uspešno integracijo repatriiranih oseb v slovensko družbo zelo pomembno, da v proces vključimo tudi nevladne in humanitarne organizacije, ki bi nam pomagale s svojim znanjem in izkušnjami na sorodnih področjih.