Skoči do osrednje vsebine

V januarju izdanih 50.984 odločb za sheme neposrednih plačil za leto 2020 v skupni vrednosti 100 milijonov evrov

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo z izdajo odločb in izplačili intenzivno nadaljevala tudi v februarju.

Ilustrativna slika_ozimno žito

Ozimno žito | Avtor A. Kolar

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je z izplačili odločb za zahtevke zbirne vloge 2020 začela že v začetku novembra 2020, ko je začela z izdajo predplačilnih odločb za ukrep OMD - plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami za leto 2020. V prvih dneh letošnjega leta je sledila izdaja začasnih odločb za sheme neposrednih plačil. Do danes je Agencija 50.984 upravičencem izdala začasne odločbe v vrednosti 100.165.402,50 evrov. Glavnina odobrenih sredstev je upravičencem že bila izplačana, za odločbe, ki so bile izdane v zadnjih dneh, pa bodo izplačila izvedena v prvem tednu februarja.

Agencija bo v februarju nadaljevala z izdajo odločb upravičencem, ki so vključeni v shemo za male kmete in zato niso prejeli začasnih odločb. Upravičenci, ki so prejeli začasne odločbe, bodo v obdobju od 15. februarja do 15. marca 2021 prejeli še končne odločbe, na osnovi katerih jim bo izplačan preostanek pripadajočih neposrednih plačil v skupni vrednosti okrog 30 milijonov evrov.

Odločbe za ukrepe razvoja podeželja KOPOP (kmetijsko-okoljska-podnebna plačila), EK (ekološko kmetijstvo) in DŽ (dobrobit živali) bodo predvidoma izdane in izplačane v obdobju od aprilu do junija 2021.

Vlagatelji zbirnih vlog za leto 2020 lahko informacije o tem, v kakšni fazi obravnave so posamezni zahtevki in o predvidenih terminih izdaje odločb in izplačil za zahtevke zbirne vloge za leto 2020 (z vpisom svoje davčne številke (DŠ) in enotne matične številke občana - EMŠO ali matične številke MŠO za pravne osebe) pridobijo tudi v spletnem pregledovalniku.