Skoči do osrednje vsebine

Podaljšanje ukrepa o začasni omejitvi začetka postopkov davčne izvršbe do 17. 3. 2021

Gre za podaljšanje ukrepa iz sedmega protikoronskega paketa (PKP7). V času veljavnosti ukrepov davčni organ začne davčno izvršbo samo v nujnih zadevah.

Vlada je s sklepom, ki je bil 28. 1. 2021 objavljen v Uradnem list Republike Slovenije, številka 12/2021, podaljšala začasno omejitev začetka postopkov davčne izvršbe, in sicer do 17. 3. 2021.

Zadeva se šteje za nujno, če davčni organ na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga, utemeljeno pričakuje, da bo plačilo obveznih dajatev ali drugih denarnih nedavčnih obveznosti, ki jih izterjuje davčni organ, po prenehanju ukrepa po tem členu onemogočeno ali precej oteženo.

Navedeni ukrep omejuje le začetek novih postopkov davčne izvršbe, to je izdajo novih sklepov o izvršbi, ne vpliva pa na postopke davčne izvršbe, ki so bili začeti že pred uveljavitvijo tega zakona. Ti postopki se zato nadaljujejo in sklepi o izvršbi še naprej izvršujejo.

Več informacij je objavljenih v novici o sedmem paketu protikorona ukrepov z dne 31. 12. 2020.