Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Jutri obeležujemo svetovni dan oljk

  Jutri, 26. novembra, obeležujemo svetovni dan oljk. Dan je namenjen ozaveščanju o pomenu oljkarstva za trajnostni gospodarski in družbeni razvoj ter ohranitev naravnih virov. V Sloveniji je oljkarstvo panoga z dolgo tradicijo in možnostmi za nadaljnji razvoj, ki ji je treba zagotoviti ustrezne pogoje tudi s kmetijsko politiko, z namenom, da bo panoga imela še naprej prihodnost ter ponos z vrhunskimi proizvodi v svetu.

 • Posvet javne službe kmetijskega svetovanja 2019

  Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Aleksandra Pivec se je udeležila uvodnega dela prvega dne 34. Tradicionalnega posveta javne službe kmetijskega svetovanja v Laškem. Letošnji posvet v ospredje postavlja vsebino »Skupaj za napredek slovenskega kmetijstva in podeželja«. Ministrica je nagovoru izpostavila, kako pomembna je vloga te javne službe za prehranski sektor ter se osredotočila na pomen razvoja inovacij in njihovo vpeljavo na kmetijskih gospodarstvih, naj si gre na področju tehnologije, organiziranosti, trženja ali kakem drugem za kmetijstvo, živilstvo ali gozdarstvo pomembnem področju. Državni sekretar dr. Jože Podgoršek je na dogodku sodeloval z vsebinskim prispevkom na temo Pomen lastne pridelave hrane v lokalnem svetu.

 • DS Leskovar na novembrskem zasedanju Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje

  Državna sekretarka Simona Leskovar se je udeležila zasedanja Sveta EU za zunanje zadeve v sestavi ministrov za razvojno sodelovanje. Ministri so na zasedanju na podlagi končnega poročila "Skupine modrecev na visoki ravni" razpravljali o prihodnji finančni arhitekturi EU za razvoj ter o podpori državam na prehodu s poudarkom na Sudanu in Etiopiji. Sledila je razprava o enakosti spolov in izobraževanju v razvojnem sodelovanju.

 • Ministrica Katič: "Kot sem že večkrat javno povedala, se osebno zavzemam za uveljavitev modela DA je DA!"

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes v okviru mednarodnih dni boja proti nasilju nad ženskami udeležila Posveta z naslovom »Samo ja pomeni ja- zagate na področju preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja«. Posvet sta organizirala Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani in Društvo za nenasilno komunikacijo.

 • 24. zasedanje Konference držav pogodbenic Konvencije o prepovedi kemičnega orožja v Haagu

  Posebni odposlanec ministra za zunanje zadeve za nadzor nad oborožitvijo, razorožitev in neproliferacijo, veleposlanik Andrej Benedejčič, na 24. zasedanju Konference držav pogodbenic Konvencije o prepovedi kemičnega orožja: "Le multilateralni pristop, skupaj s Konvencijo in Organizacijo za prepoved kemičnega orožja, lahko tlakuje pot do sveta brez kemičnega orožja."

 • Minister za zdravje Aleš Šabeder sprejel veleposlanika Češke Republike Juraja Chmiela

  Minister za zdravje Aleš Šabeder se je danes srečal s češkim veleposlanikom v Sloveniji Jurajem Chmielom. Izmenjala sta si izkušnje s področja zdravstva, na katerem sicer med državama ni odprtih vprašanj.

 • Ob mednarodnih dnevih boja proti nasilju nad ženskami

  25. novembra obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami. Nasilje nad ženskami pomeni eno najhujših kršitev človekovih pravic, ki ne pozna meja in je povezano z neenakomerno porazdelitvijo moči med ženskami in moškimi v družbi, s seksizmom in spolnimi stereotipi. Raziskave so pokazale, da določene vloge in vzorci obnašanja žensk in moških prispevajo k temu, da postane nasilje nad ženskami sprejemljivo.

 • Pojasnilo ministra za finance: javni dolg Slovenije se giblje okoli 32 milijard evrov

  Minister za finance dr. Andrej Bertoncelj je v petek gostoval v Odmevih na temo sprejetih proračunov za prihodnji dve leti. V pogovoru z voditeljico o smiselnosti proračunskih presežkov in zniževanju javnega dolga se je ministru zgodil lapsus lingue, ko je pri znesku o višini dolga povedal, da se višina javnega dolga giblje okoli 32 milijonov evrov. Minister se za nenamerno napako opravičuje in pojasnjuje, da se javni dolg giblje okoli 32 milijard evrov, kar je bilo sicer razvidno tudi v nadaljevanju pogovora iz njegovega pojasnila, da je večina javnega dolga v višini 24 milijard evrov nastala zaradi prekomernega zadolževanja države na račun proračunskih primanjkljajev.

 • Sestanek tria predsedovanja Svetu EU (Nemčija – Portugalska – Slovenija) na ravni okoljskih državnih sekretarjev

  Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) Marko Maver je v petek, 22. 11., na MOP gostil državnega sekretarja z Ministrstva za okolje, ohranjanje narave in jedrsko varnost Republike Nemčije Jochena Flasbartha in državnega sekretarja Ministrstva za okolje in podnebne spremembe Republike Portugalske Joãa Galambo.

 • Minister Simon Zajc: »Podnebne spremembe ne poznajo meja«

  Minister za okolje in prostor Simon Zajc je na 10. Slovenskih razvojnih dnevih, ki potekajo v soorganizaciji Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za okolje in prostor poudaril, da podnebne spremembe ne poznajo meja, zato jih moramo naslavljati z mednarodnim sodelovanjem. Ob tem je poudaril, da ni pravično, da države v razvoju plačujejo večji davek podnebnih sprememb kot razvite. Še posebej zato, ker so v zgodovini in še sedaj večinoma prispevajo k izpustom toplogrednih plinov manj od razvitih.

 • Posvet o izvajanju EU ukrepa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženim v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2027

  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 22. novembra 2019 organiziralo posvet s ključnimi deležniki o izvajanju EU ukrepa za odpravljanje materialne prikrajšanosti najbolj ogroženim v naslednjem programskem obdobju 2021 – 2027. V Sloveniji od leta 2014 uspešno izvajamo EU ukrep, ki se sofinancira iz Sklada za evropsko pomoč najbolj ogroženim. Prispeva k odpravljanju najhujših oblik revščine z zagotavljanjem nefinančne pomoči materialno in socialno najbolj ogroženim osebam, in sicer v obliki paketov s hrano ter z izvajanjem različnih spremljevalnih ukrepov, ki spodbujajo njihovo socialno vključevanje.

 • Poziv Evropske komisije k sodelovanju pri javnem posvetovanju

  Evropska komisija je v okviru izvajanja operativnega programa Evropske kohezijske politike 2014 - 2020 pripravila javna posvetovanja, ki so sestavni del ocene podpore Evropskega socialnega sklada. K sodelovanju v posvetovanju so vabljeni vsi državljani in državljanke ter organizacije.

 • Objavljen je Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«

  V Uradnem listu RS št. 69/2019 z dne 22. 11. 2019 in na spletišču državne uprave je objavljen Javni razpis za izbor operacij »Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020«.

 • Novi kandidati za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike v letu 2019

  Na Ministrstvu za okolje in prostor so pretekli teden potekali preizkusi znanja za kandidate za naravovarstvene in prostovoljne nadzornike. Uspešnih je bilo 10, v vsem letu 2019 skupno 16 kandidatov.

 • Generalna konferenca UNESCO potrdila sedež »Mednarodnega raziskovalnega centra za umetno inteligenco« v Ljubljani

  Generalna konferenca UNESCO v Parizu je danes, 25. novembra, potrdila, da bo prvi globalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO dobil sedež v Ljubljani.

 • 10. Slovenski razvojni dnevi: Podnebne spremembe in z njimi povezani izzivi

  V Ljubljani se danes z razpravami o mladih in podnebnih spremembah ter o krožnem gospodarstvu pričenjajo 10. Slovenski razvojni dnevi, ki so tokrat posvečeni s podnebnimi spremembami povezanim izzivom mednarodnega razvojnega sodelovanja. "Z novimi političnimi in zakonodajnimi usmeritvami in pogojem, da noben projekt ali program mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije ne sme spodbujati povečane rabe fosilnih goriv, Slovenija konkretno prispeva k realizaciji zavez Pariškega podnebnega sporazuma v tretjih državah", je v svojem otvoritvenem nastopu poudaril minister za zunanje zadeve dr. Miro Cerar.

 • Sproščen promet skozi novozgrajeni podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru

  Nekaj minut čez 10. uro je stekel promet skozi novozgrajeni podvoz pod železniško progo na Ljubljanski ulici v Mariboru, s čimer se je po 15 mesecih ponovno sprostil promet na tem območju. Sprostitev prometa sta naznanila podpredsednica Vlade Republike Slovenije in ministrica za infrastrukturo mag. Alenka Bratušek ter župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenović.

 • 25. november - mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

  Danes obeležujemo mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in deklicami. Ob tej priložnosti ponovno z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da tovrstno nasilje ostaja razširjeno po svetu in je najbolj pogosta kršitev človekovih pravic današnjega časa. Vsaka tretja ženska je žrtev psihičnega ali spolnega nasilja. Ministrstvo za zunanje zadeve nasprotuje vsem oblikam nasilja nad ženskami in deklicami in se pridružuje letošnji kampanji UNiTE "Pobarvajmo svet oranžno" (Orange the World), ki letos poziva k odločnemu zoperstavljanju posilstvu.

 • Zaščitni elementi na zdravilih - pomemben ukrep v boju proti vstopu ponarejenih zdravil v zakonito verigo preskrbe z zdravili

  Z namenom preprečevanje vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo se od 9. februarja letos v državah članicah Evropske unije izvaja Delegirana uredba Evropske komisije (EU) 2016/161, ki s pomočjo sistema za zagotavljanje sledljivosti zdravil od proizvajalca do končnega uporabnika omogoča preverjanje avtentičnosti zdravil. V ta namen uredba predpisuje obvezno nameščanje zaščitnih elementov na zdravila za uporabo v humani medicini, ki se izdajajo na recept. Zaščitna elementa, ki ju morajo proizvajalci zdravil namestiti na vsako posamezno pakiranje zdravila sta edinstvena oznaka in pripomoček za zaščito pred poseganjem v zdravilo.

 • Posebna decembrska ponudba: knjige založbe Arhiva Republike Slovenije po polovični ceni

  Med 2. in 6. decembrom 2019 lahko vse publikacije, ki jih je izdal arhiv do leta 2018 in so na zalogi, kupite po polovični ceni.