Skoči do osrednje vsebine

Prepoved izvajanja tehničnih pregledov ter ukrepi finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja

Vlada je na dopisni seji z odlokom prepovedala izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter dala soglasje h Ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Prepovedano izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil

Vlada je z Odlokom začasno prepovedala  izvajanje tehničnih pregledov in drugih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil ter  delo v tahografskih delavnicah v Republiki Sloveniji zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19.

Prepoved velja do 16. aprila 2020, veljavnost prometnih dovoljenj, vključno z zavarovanjem motornih vozil, pa se podaljša do 16. maja 2020.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo

Ključni elementi ukrepa finančnega inženiringa za mala in srednje velika podjetja

Vlada je dala soglasje h Ključnim elementom ukrepa finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja.

Ključni elementi ukrepa finančnega inženiringa za mikro, mala in srednje velika podjetja so pripravljeni skladno z Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) je z namenom obvladovanja situacije in dolgoročnemu zmanjševanju škodljivih posledic za gospodarstvo množičnega pojava koronavirusa pripravilo interventne ukrepe, ki jih je možno implementirati v kratkem časovnem obdobju.

Mednje spadajo tudi ukrepi Slovenskega podjetniškega sklada v obliki ugodnih finančnih instrumentov. Kot so krediti za mikro, mala in srednje velika podjetja in garancije za bančne kredite z znižano obrestno mero. Predlagani finančni instrumenti so skladni z interventnimi ukrepi MGRT, ki so bili predstavljeni na Strokovnem svetu za konkurenčno in stabilno poslovno okolje.

V gradivu je podrobneje predstavljena naložbena strategija in načrtovanje, vključno z multiplikatorjem sredstev, spremljanje izvajanja in poročanje, namen in program porabe sredstev, obdobje prve porabe ter način ponovne uporabe sredstev, obrestna mera, pogoji prispevka iz proračuna RS, politika prekinitve finančnega instrumenta in podlaga za izvajanje revizij.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo