Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Filters.LEGEND_TITLE
Ponastavi
 • Dan globalnega okoljskega dolga letos 29. julija, za EU 10. maja, za Slovenijo že 27. aprila

  Na področju okolja globalno odmevata dve novici - svetovna mreža za okoljski odtis (Global Footprint Network – GFN) je na podlagi zadnjih izračunov za ta kazalnik objavila datum dneva okoljskega dolga (Earth Overshoot Day), ki je za 3 dni bolj zgodaj kot lani, in najbolj zgodaj doslej. To je dan v letu, ko začne človeštvo porabljati več naravnih virov, kot jih Zemlja lahko obnovi v tem letu – v zadnjih 20 letih se je premaknil za dva meseca. Švedska okoljska aktivistka Greta Thunberg pa je skupaj z glasbeno skupino iz Manchestra objavila skladbo z naslovom »The 1975«, v kateri recitira esej o podnebnih spremembah. V skladbi, ki nosi isti naslov kot glasbena skupina, opozarja tako na zaskrbljujoče stanje kot na možnosti pozitivnega ukrepanja, h kateremu poziva predvsem starejše generacije. Državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Marko Maver poudarja, da Slovenija lahko in mora k zmanjšanju okoljskega dolga prispevati z ambiciozno podnebno politiko in pospešenim prehodom v krožno gospodarstvo, kot je predvideno z dolgoročno podnebno strategijo in drugimi dokumenti, ki jih bo MOP predlagal v prihodnjem letu.

 • Informacija v zvezi z uveljavitvijo Sporazuma med Republiko Srbijo in Republiko Slovenijo o zaposlovanju državljanov Republike Srbije v Republiki Sloveniji

  Od začetka izvajanja Sporazuma o zaposlovanju državljanov Bosne in Hercegovine v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: Sporazum) v letu 2013 lahko ugotovimo, da je nov sistem, vzpostavljen na podlagi določb Sporazuma, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo bistveno spremenil način zaposlovanja državljanov Bosne in Hercegovine (v nadaljevanju: državljani BIH) v Sloveniji ter v veliki meri prispeval k večji pravni varnosti delavcev migrantov. Nov in organiziran način posredovanja in zaposlovanja delovne sile je prekinil dotedanje prakse delodajalcev, ki so državljane BIH in druge delavce iz regije Zahodnega Balkana zaposlovali preko raznih posrednikov, velikokrat na račun zmanjšanja obsega oziroma celo načrtnega kršenja njihovih osnovnih delavskih pravic.

 • Razpisane IKT teme na področjih 6. družbenega izziva (e-uprava, dediščina, poučevanje in e-vključenost)

  Evropska komisija bo v okviru Delovnega programa 2020 odprla več IKT tem na področju 6. družbenega izziva (e-uprava, dediščina, poučevanje in e-vključenost). Navedene teme se bodo odprle 5. novembra 2019 z zaključnim rokom 12. marec 2020:

 • Slovenija prejela opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja habitatov

  Slovenija je s strani Evropske komisije (EK) prejela uradni opomin in obrazloženo mnenje glede ohranjanja naravnih habitatov, prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst ter prosto živečih ptic.

 • Sanacija pregrade Vogršček

  Zadrževalnik Vogršček je objekt vodne infrastrukture v lasti Republike Slovenije, zgrajen v letih 1986 - 1989, z namenom zadrževanja vode za potrebe namakanja kmetijskih površin, za zadrževanje poplavnih valov, bogatenje podtalnice in zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka Vogrščka. Nahaja se na jugozahodnem robu Vipavske doline, v imenu lastnika pa z njim upravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode. Danes je objavila javno naročilo za sanacijo pregrade Vogršček s pripadajočimi objekti.

 • Sestanek delovne skupine za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa

  Danes se je na Direkciji RS za vode sestala delovna skupina za zagotovitev dolgoročnih vodnih virov za vodooskrbo Slovenske Istre in Krasa, ki jo vodi direktor DRSV, Tomaž Prohinar. Cilj skupine je poiskati in povezati vodne vire, ki bodo zagotovili dolgoročno in stabilno vodooskrbo z vodo v Slovenski Istri in na Krasu tudi v primerih, če pride do ogroženosti in izpada katerega izmed obstoječih vodnih virov, kot se je to zgodilo v nedavnem primeru reke Rižane.

 • Dubaj s programom Expo Live nagrajuje inovativne rešitve

  Organizator svetovne razstave EXPO 2020 iz Dubaja je sporočil, da so zagnali nov cikel Expo Live Innovation Impact Grant Programme - programa za spodbujanje in financiranje inovacij. Z njim želijo financirati nove in inovativne rešitve, ki vključujejo slogan EXPA 2020 v Dubaju: »Povezovanje uma, ustvarjanje prihodnosti,« predvsem pa tiste, ki so povezane z njegovimi podtemami: Priložnost, Trajnost in Mobilnost.

 • Vabilo podjetjem za udeležbo na konferenci EUREKA »Ustvarjanje ekosistemov za inovacije«

  Javna agencija SPIRIT Slovenija in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo organizirata izhodno gospodarsko delegacijo v Amsterdam, v okviru katere se bodo podjetja 5. septembra 2019 udeležila enodnevne konference EUREKA. Delegacijo bo vodil državni sekretar Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, mag. Aleš Cantarutti.

 • Spominska slovesnost pri Ruski kapelici

  Pri Ruski kapelici pod Vršičem je potekala tradicionalna spominska slovesnost.

 • Vlada o predlogu kandidata za člana Evropske komisije in ustanovitvi Slovenske hiše v Bruslju

  Vlada Republike Slovenije je na današnji dopisni seji sprejela sklep, da za člana Evropske komisije iz Republike Slovenije predlaga Janeza Lenarčiča.
  Sklenila je tudi, da ustanovi Slovensko hišo v Bruslju kot dislocirano enoto Veleposlaništva Republike Slovenije v Bruslju, z namenom enotne predstavitve in promocije slovenske ustvarjalnosti, inovativnosti, gospodarske konkurenčnosti, umetnosti, znanosti, športa, turizma, gastronomije, vinarstva in splošne promocije države.

 • Ministrstvo v skrbi tudi za razvoj najbolj oddaljenih regij

  Minister Zdravko Počivalšek je v tem tednu obiskal bolj oddaljene regije Slovenije in se srečal s ključnimi akterji gospodarskega, turističnega in regionalnega razvoja.

 • Čitalnica Arhiva Republike Slovenije v petek, 16. avgusta 2019, zaprta

  Čitalnica arhiva bo v petek, 16. avgusta 2019, zaprta

 • Sprememba cene turističnega paketa zaradi spremembe cene goriva

  Ker smo ravno na višku turistične sezone in daljših dopustov, ki so jih potrošniki lahko rezervirali že pred časom pri turističnih agencijah, naj spomnimo na dopustnost spremembe cene že vplačanega turističnega paketa zaradi povišanja cene goriva.

 • MJU zastopan na mednarodni konferenci "6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining"

  Od 25. do 26. julija 2019 poteka v Londonu mednarodna konferenca z naslovom » 6th International Conference on Big Data Analysis and Data Mining«. Prvi dan konference je dr. Karmen Kern Pipan iz Direktorata za informatiko MJU uspešno predstavila prispevek z naslovom »Supportig improvements in decision making process using big data analytics in Ministry of Public Administration of Republic Slovenia«. Prispevek je bil sprejet z zanimanjem, tudi nekaj vprašanj je bilo postavljenih glede same izvedbe, koristi in prihodnjih izzivov.

 • Zaključil se je mednarodni sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja

  V Ljubljani se je zaključil mednarodni sestanek o nadzoru in varnem odlaganju izrabljenih virov sevanja (»Interregional Meeting on Conditioning Disused Sealed Radioactive Sources and Consolidation of Inventories«).

 • Zaživela nova orodja informacijske tehnologije za obvladovanje okoljskih tveganj

  Na spletni strani projekta EcoLex Life, ki ga sofinancira evropski finančni mehanizem LIFE in Ministrstvo za okolje in prostor, so brezplačno na voljo Zbirka okoljske zakonodaje s čistopisi, storitev EcoClipping, Orodje za oceno okoljskih tveganj, ki vam pomaga prepoznati in obvladovati vaša okoljska tveganja ter interaktivna aplikacija Okoljski vodič, s pomočjo katere lahko ugotovite, katere zahteve okoljske zakonodaje morate zadovoljevati in kaj od vas zahtevajo. Na voljo so vam tudi brezplačni webinarji in strokovne EcoLex delavnice.

 • Minister pozdravlja aktivno iskanje družinskih zdravnikov v tujini v ZD Ljubljana

  Minister za zdravje je danes obiskal Zdravstveni dom Ljubljana, kjer se je srečal z direktorjem Rudijem Dolšakom. Na sestanku sta govorila o problematiki družinskih zdravnikov. Direktor Dolšak pozdravlja sprejem Aneksa št. 2, saj je to prvi korak po dolgih letih, ki posebej nagrajuje bolj obremenjene time družinske medicine.

 • Razpis ERC Starting Grant 2020 za raziskovalce na začetku samostojne kariere

  ERC je odprl razpis Starting Grant 2020 z zaključnim rokom 16. oktober 2019. ERC Starting Grant je namenjen podpori odličnim raziskovalcem na karierni stopnji, ko začenjajo svojo samostojno raziskovalno skupino ali program.

 • Razpisane IKT teme 2020 na področju zdravstva in oskrbe

  Evropska komisija bo v okviru Delovnega programa 2020 odprla več IKT tem na področju zdravja in oskrbe (prvi družbeni izziv - SC1). Odebeljeno so označene teme, ki so že odprte, in se je na njih že mogoče prijaviti do zaključnega roka 13. novembra 2019.

 • Projekt protipoplavne ureditve porečja Gradaščice stopa v etapo 1A

  Direkcija za vode je objavila razpis za oddajo javnega naročila: Projektiranje in gradnja projekta »PROTIPOPLAVNA UREDITEV POREČJA GRADAŠČICE – ETAPA 1A«. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.