Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev novosti Odborov za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino

Na včerajšnjem dogodku so strokovnjaki Odborov za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino (angleško European Union Intellectual Property Office - EUIPO) slovenski zainteresirani javnosti predstavili novosti in praktične primere reševanja pritožb na področju znamk in modelov.

Odbori za pritožbe EUIPO so pristojni za odločanje o pritožbah na odločitve, ki jih na prvi stopnji sprejme urad EUIPO v zvezi z blagovnimi znamkami Evropske unije in registriranimi modeli Skupnosti. Odbori za pritožbe EUIPO so neodvisni in jih pri odločanju o primerih ne zavezujejo nobena navodila.

Dogodek je potekal v skupni organizaciji Urada za intelektualno lastnino in Odborov za pritožbe pri EUIPO. Namenjen je bil zastopnikom, sodnikom in drugim strokovnjakom s področja intelektualne lastnine.

Direktorica urada mag. karin Žvokelj in predstavniki Odborov za pritožbe EUIPO

Direktorica urada mag. Karin Žvokelj in predstavniki Odborov za pritožbe EUIPO | Avtor Boštjan Lešnjak

1 / 3

Direktorica urada mag. Karin Žvokelj je v uvodnem nagovoru poudarila pomen sodelovanja urada, sodstva in strokovnjakov s področja intelektualne lastnine in dejala, da bo urad tudi v prihodnje organiziral dogodke, kjer so predstavljene aktualne strokovne teme in novosti najpomembnejših institucij tega področja. Udeležence  je tudi seznanila z aktivnostmi v okviru priprave nacionalne strategije za področje intelektualne lastnine.

Predsednik Odborov za pritožbe EUIPO João Negrão je najprej pohvalil proaktivnost slovenskega urada za intelektualno lastnino ter se zahvalil za odlično sodelovanje. Nato je predstavil delovanje Odborov za pritožbe in statistiko vloženih pritožb zadnjih let, kjer je trend obrnjen močno navzgor. V luči tega so pripravili akcijski načrt, kjer je najpomembnejši cilj ta, da bodo Odbori za pritožbe zmogli obravnavati čedalje večje število vse zapletenejših pritožbenih primerov.

V nadaljevanju so strokovnjaki Odborov za pritožbe EUIPO predstavili zanimive novosti iz sodne prakse. Največ časa je bilo posvečenega postopku alternativnega reševanja sporov, zlasti pravnemu okviru in načelom, merilom primernosti za mediacijo na področju intelektualne lastnine in kako jih uporabiti, podrobneje je bil predstavljen tudi mediacijski center EUIPO.

V sklepnem delu se je razvila razprava o predstavljenih praktičnih primerih.

Dogodek je bil izveden s finančno pomočjo EUIPO v okviru programa evropskega sodelovanja med EUIPO in uradi za intelektualno lastnino držav članic Evropske unije.