Skoči do osrednje vsebine

Overitev podpisov volivcev - vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije

Zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev Predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike Slovenije v času med 12. majem in 10. julijem 2023.

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je mag. Mimi Zajc, Zgornja Dobrava 50, Kamna Gorica, (pobudnica), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev predloga za dopolnitev I. poglavja z dodatnima členoma 3. b in 3. c ter spremembo 3. a člena in 90. člena Ustave Republike Slovenije.

V postopku obravnave je bilo ugotovljeno, da pobuda izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je predsednica Državnega zbora določila, da je prvi dan koledarskega roka za zbiranje podpisov volivk in volivcev v podporo pobudi za začetek postopka za spremembo ustave, petek, 12. maj 2023, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa je ponedeljek, 10. julij 2023.

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih. Obrazec Podpora volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko volivec svojo podporo poda z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo pobudi za vložitev zahteve za začetek postopka za spremembo ustave (opcija B).

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu poda samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 1022.

Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo: "Sprememba in dopolnitev Ustave maj 2023."

Državljani Slovenije, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudnici na naslov:

Mag. Mimi Zajc

Zgornja Dobrava 50

4246 Kamna Gorica

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala eUprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.