Skoči do osrednje vsebine

Overitev podpisov volivcev - Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji

Zbiranje podpisov volivcev za podporo pobudi za vložitev Predloga zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji v času med 12. majem 2023 in 10. julijem 2023.

Državni zbor Republike Slovenije nas je obvestil, da je pobudnica politična stranka Resni.ca, zanjo Zoran Stevanović (pobudnica), na podlagi Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, vložila pobudo volivcem za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji (dalje: pobuda). 

Pobuda je podana na podlagi 59. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in izpolnjuje z zakonom določene pogoje, zato je v skladu s prvim odstavkom 16.a člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, predsednica Državnega zbora določila, da je prvi dan roka za zbiranje podpisov volivcev petek, 12. maj 2023, zadnji, šestdeseti dan za zbiranje podpisov pa ponedeljek, 10. julij 2023.

V navedenem roku lahko volivci podajo podporo na predpisanih obrazcih. Obrazec Podpora volivca zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma, pobudi za spremembo ustave, pobudi za vložitev predloga zakona.

Skladno s 16.b členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi lahko volivec svojo podporo poda z vpisom osebnih podatkov na obrazec za podporo volivca, na katerem je navedeno, da daje podporo zahtevi oziroma pobudi za vložitev predloga zakona (opcija C).

Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu poda samo enkrat.

Ministrstvo za notranje zadeve je za potrebe evidentiranja podpor aktiviralo enotno računalniško šifro 1023. 

Za zbiranje podpor je pobudnica določila geslo: "Glas ljudem, ne elitam."

Državljani Slovenije, ki med potekom roka za zbiranje podpisov stalno ali začasno prebivajo v tujini, lahko svojo podporo izrazijo tako, da njihov podpis na obrazcu potrdi uradna oseba diplomatskega predstavništva ali konzulata Republike Slovenije v tujini.

Volivec tako izpolnjen in potrjen obrazec podpore sam pošlje pobudnici na naslov:

Resni.ca

p.p. 584

4000 Kranj

Volivec lahko podpiše obrazec tudi preko enotnega državnega portala eUprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Upravna enota bo prejela elektronsko podpisan obrazec in na podlagi uradnih evidenc preverila identiteto volivca.