Skoči do osrednje vsebine

Ministra Jevšek in Arčon podprla vzpostavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje

Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon sta se na Gradu Štanjel sestala s predstavniki krovnih organizacij Slovencev v Italiji, Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij, Slovenskega deželnega gospodarskega združenja ter Kmečke zveze. Glavna tema pogovorov je bila vključenost slovenske narodne manjšine v Italiji v čezmejne programe ter vzpostavitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS) Kras Carso.

Ministra sedite za mizo s predstavniki ključnih organizacij.

Ministra dr. Aleksander Jevšek in Matej Arčon na srečanju | Avtor: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj

1 / 2

Ministra Jevšek in Arčon sta podprla čim hitrejšo vzpostavitev EZTS Kras Carso, ki bi bil skupen organ upravljanja območja matičnega Krasa oziroma Geoparka Krasa. Poudarila sta, da je za Slovenijo strateškega pomena, da je sedež tega organa v Sloveniji.

"Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje bo imelo ključno vlogo pri sodelovanju na področjih skupnega čezmejnega interesa, kot so denimo civilna zaščita, mobilnost, zdravstvo," je dejal minister Jevšek. Minister Arčon pa je ponudil svoje izkušnje, ki jih je pridobil pri ustanavljanju Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO: "Ta pot je prehojena, zato lahko nudim vso pomoč pri ustanovitvi tovrstne institucije, ki je res zelo dragocena za obmejni prostor".

Predstavniki Slovencev v Italiji so predstavili delovanje projektne pisarne, ki deluje pod okriljem Slovenskega deželnega gospodarskega združenja s finančno podporo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Kot ste poudarila oba ministra, je pomembno, da se zamejska narodna skupnost vključi v čezmejne projekte. Že v prejšnji perspektivi so bili vključeni v nekaj od nekaj od njih, letos pa bi si želeli še večje vključenosti. "Prav s tem namenom smo kot Urad zagotovili finančna sredstva za ustanovitev projektne pisarne v zamejstvu, ki pomaga tamkajšnjim zamejskim institucijam pri prijavi na razpise," je dodal minister Arčon.

Minister Jevšek je izpostavil čezmejni Interreg program Slovenija - Italija, ki ponuja številne priložnosti zamejskim Slovencem: "V okviru tega programa je razpisanih dobrih 35 milijonov evrov od skupaj približno 71 milijonov evrov sredstev iz Evropskega sklada za razvoj. Še v tem mesecu pa je predvidena objava novega razpisa v višini dobrih 24 milijonov evrov".