Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis
Ponastavi
 • Obzorje Evropa se počasi začenja

  Evropska komisija v sredo, 24. marca, organizira spletno predavanje (webinar) na temo uspešne prijave projektnega predloga za razpise Obzorje Evropa.

 • Vabilo Sveta Evrope k izrazu interesa za članstvo v Znanstveno-svetovalnem svetu Observatorija o poučevanju zgodovine v Evropi

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport želi seznaniti z vabilom Sveta Evrope k izrazu interesa za članstvo v Znanstveno-svetovalnem svetu / Scientific Advisory Council (SAC) novega Observatorija o poučevanju zgodovine v Evropi / Observatory on History Teaching in Europe (OHTE). Observatorij je bil vzpostavljen novembra 2020 z namenom zbiranja in objavljanja podatkov o tem, kako poteka poučevanje zgodovine v sodelujočih državah. V poskusnem obdobju delovanja Observatorija do leta 2023 je predvidena priprava dveh mednarodnih poročil.

 • PASIFIC - program: podoktorske štipendije na inštitutih Poljske akademije znanosti

  Poljska akademija znanosti je začela z izvajanjem programa štipendiranja PASIFIC, ki ga sofinancira Evropska unija, v okviru sheme MSCA COFUND. Njegov glavni cilj je omogočiti 50 znanstvenikom izobraževanje in profesionalne delovanje na inštitutih Poljske akademije znanosti in Mednarodnem inštitutu za molekularno in celično biologijo. Obdobje štipendiranje je predvideno za obdobje dveh let. Štipendisti PASIFIC bodo izbrani na dveh razpisih, objavljenih leta 2021.

 • Prof. dr. Simona Kustec ostaja ministrica

  Interpelacija zoper ministrico prof. dr. Simono Kustec ni uspela. Po več kot 16 urah razprave v Državnem zboru Republike Slovenije prof. dr. Simona Kustec ostaja ministrica za izobraževanje, znanost in šport.

 • Uvodni nagovor ministrice prof. dr. Simone Kustec ob interpelaciji

  Ministrica prof. dr. Simona Kustec danes v Državnem zboru Republike Slovenije odgovarja na očitke iz vložene interpelacije.

 • Direktorica Urada za mladino mag. Dolores Kores ob zaključku mladinske konference simbolno prevzela predsedovanje na področju mladine od portugalskih kolegov

  Danes se je s simboličnim prenosom predsedovanja Svetu EU na Slovenijo, s strani Portugalskega ministra za izobraževanje in mlade ter predsednika Portugalskega mladinskega sveta, zaključila Evropska mladinska konferenca. Na zaključku sta sodelovala tudi predsednik Mladinskega sveta Slovenije, Miha Zupančič in direktorica Urada za mladino mag. Dolores Kores.

 • Odprt je razpis PRIMA za leto 2021

  Na podlagi letnega delovnega načrta za 2021 so odprti razpisi PRIMA za leto 2021.

 • Mreži IC PERMED in ERA PERMED objavili osnutek koncepta za Evropsko partnerstvo o personalizirani medicini

  Evropsko partnerstvo o personalizirani medicini je eno izmed 8 predlaganih partnerstev na področju grozda 1 - Zdravje v okviru Obzorja Evropa, ki stremi h koordinaciji raziskav na področju personalizirane medicine na ravni EU držav in regij.

 • Video

  Prijave na cepljenje pri učiteljih zadovoljive, skrbi nizko število prijav med vzgojitelji

  Na današnji novinarski konferenci o aktualnem stanju glede bolezni COVID-19 so sodelovali Nataša Kranjc, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata za srednje in višje šolstvo ter izobraževanje odraslih, Fani Al Mansour, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije in direktorica oziroma ravnateljica Strokovnega izobraževalnega centra Ljubljana in Jelko Kacin, državni sekretar, nacionalni koordinator za logistični del akcije množičnega cepljenja zoper COVID-19.

 • Spletni dogodek o informiranju in komuniciranju v mladinskem sektorju Slovenije

  Na Uradu za mladino pripravljamo v sodelovanju z Mrežo MaMa, agencijo Movit, Mladinskim svetom Slovenije in ob 10 letnici portala www.mlad.si spletni dogodek o informiranju in komuniciranju v mladinskem sektorju Slovenije.

 • Odprt je razpis CHANSE - priložnosti za raziskave na področju humanistike in družboslovja

  Obveščamo vas, da je konzorcij CHANSE (Collaboration of Humanities and Social Sciences in Europe) 9. marca objavil transnacionalni razpis z naslovom "Transformations: social and cultural dynamics in the digital age" (slo. Transformacije: družbena in kulturna dinamika v digitalni dobi).

 • Le s spoštovanjem ukrepov bodo šole lahko tudi v prihodnje ostale odprte

  Varno in spodbudno učno okolje je eden izmed temeljnih ciljev vzgoje in izobraževanja.

 • Pričenjamo proces prenove programov

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v februarju pričelo večletni proces prenove vzgojnih in izobraževalnih programov. S sklepom ministrice je Zavodu Republike Slovenije za šolstvo naročilo pripravo izhodišč za posodobitev izobraževalnih programov s prenovo učnih načrtov na ravni osnovnošolskega in gimnazijskega izobraževanja, izhodišč za prenovo katalogov znanj splošnoizobraževalnih predmetov srednjega strokovnega, srednjega poklicnega in nižjega poklicnega izobraževanja ter izhodišč za prenovo kurikula za vrtce.

 • Prihodnji teden v šolah osnovnošolci po modelu B in srednješolci po modelu C

  Pouk v vseh osnovnih šolah v državi se bo od ponedeljka, 8. marca, za vse razrede nadaljeval enako kot v tem tednu, torej po modelu B. V šole pa se vračajo tudi vsi srednješolci, in sicer po modelu C, je na novinarski konferenci sporočila ministrica prof. dr. Simona Kustec. Odprti so tudi dijaški domovi.

 • Odprt razpis v okviru projekta DRIVE (IMI2, Obzorje 2020): »Measuring brand-specific influenza vaccine effectiveness in EU/EEA«

  Projekt DRIVE (Development of Robust and Innovative Vaccine Effectiveness) stremi k ustvarjanju evropske platforme za preučevanje učinkovitosti specifičnih znamk cepiv proti gripi in k razvoju modela upravljanja znanstveno robustnih, neodvisnih in transparentnih raziskav v javno-zasebnih partnerstvih. V projektu sodelujejo inštituti za javno zdravje, univerze, raziskovalne organizacije, mala in srednja podjetja ter podjetja, ki proizvajajo cepiva.

 • Najava nacionalnih e-informativnih dni za razpise MSCA v letu 2021

  V programu Obzorju Evropa predstavljajo razpisi MSCA osrednji instrument razvoja raziskovalnih karier, zlasti za doktorske in podoktorske, kakor tudi za že uveljavljene raziskovalke in raziskovalce, ne glede na temo in področje raziskovanja. Ker hočemo povečati udeležbo in dvigniti stopnja uspeha slovenskih prijaviteljev, bomo pripravili niz nacionalnih informativnih dogodkov pred objavo evropskih razpisov MSCA, kjer vas bomo seznanili z vsebino, pogoji in kriteriji razpisov ter predstavili izkušnje uspešnih prijaviteljev.

 • Načrt za enakost spolov kot predpogoj za prijavo na razpise Obzorje Evropa

  Evropska komisija z novim okvirnim programom Obzorje Evropa uvaja novo pravilo, ki določa, da bodo morale imeti vse javne institucije držav članic in pridruženih članic, visokošolske in raziskovalne organizacije (vključno s privatnimi), ki se želijo prijaviti na razpise Obzorje Evropa t. i. akcijski načrt za enakost spolov (angl. gender equality plan).

 • Poziv za eksperte: članstvo v znanstvenem ocenjevalnem odboru za razpis ForestValue Joint Call 2021 (JC 2021)

  ForestValue ERA-Net Cofund je dne 19. 1. 2021 objavil razpis za raziskovalno razvojne projekte z naslovom »Joint call for research proposals in 2021«. V kolikor se na razpis ne boste prijavili, vas vabimo, da sodelujete kot član/ica Znanstvenega ocenjevalnega odbora, ki bo ocenjeval predloge projektov konzorcijev, ki se bodo prijavili na razpis.

 • Poziv nevladnim organizacijam

  Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poziva nevladne organizacije, ki so pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu na področju vzgoje in izobraževanja v letu 2019, da v skladu Zakonom o nevladnih organizacijah (Uradni list Republike Slovenije, številka 21/18) do 31. 3. 2021 predložijo naslednje dokumente:

 • Predvideni razpisi v okviru programa Širitev sodelovanja in spodbujanje odličnosti v letih 2021 in 2022

  Osnutek delovnega programa predvideva naslednje javne razpise in terminske načrte v okviru Širitve sodelovanja in spodbujanja odličnosti (objave in roke za oddajo vlog):