Skoči do osrednje vsebine

124,3 milijona evrov za izgradnjo novih fakultet v Ljubljani

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Univerza v Ljubljani in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport sta podpisala pogodbi o sofinanciranju izgradnje novega objekta Veterinarske fakultete in kampusa Medicinske fakultete na Vrazovem trgu.

Pogodbi omogočata sofinanciranje projektov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, v skupni vrednosti 124.302.588,80 evra, od tega 101.830.000 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 22.472.588,83 evra iz proračuna Republike Slovenije. Gradnja se bo začela prihodnje leto.

Kampus Vrazov trg, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

V načrtu je celovito urejanje območja bivše Šempetrske vojašnice in v njem kampus Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Območje vključuje obstoječo pozidavo karejskega tipa, pri čemer se zahodni in južni trakt ohranjata v sedanjem obsegu, severni in vzhodni trakt pa se odstranita in nadomeščata s prizidavo oz. novogradnjo. V spodnjem delu kampusa bodo predavalnice in vajalnice, v zgornjih etažah pa laboratoriji. Glavni vhod bo umeščen v nižjo etažo s krožno povezavo do obeh obstoječih objektov. V skladu z celostno vizijo Univerze v Ljubljani se zagotavlja ustrezne prostorske in infrastrukturne pogoje za izvajane izobraževalnega programa in raziskovalno znanstvenega dela na najvišji strokovni ravni.

Arhitekta: Katja Žlajpah in Aleš Žnidaršič (Multiplan arhitekti d. o .o.)
Investitor: Univerza v Ljubljani
Vrednost investicije: 68.660.577,48 evra

Pogodbena vrednost sofinanciranja: 64.129.348,00 evrov (52.660.000,00 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 11.469.348,00 evrov iz proračuna RS)

Predviden začetek gradnje: leta 2023
Zaključek projekta: drugo četrtletje 2026

Novogradnja Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani

Nov objekt Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani se bo nahajal poleg obstoječih objektov fakultete ob Cesti v Mestni log. Objekt bo razdeljen na dve medsebojno povezani stavbi. Višja stavba v petih etažah bo namenjena prostorom za pedagoško dejavnost in inštitutom, medtem ko bo nižja stavba v treh etažah namenjena prostorom klinik. Streha nižjega objekta bo urejena kot večnamenska zelena površina. Objekt bo omogočal izvedbo pedagoških, raziskovalnih in kliničnih procesov na najvišjem nivoju.

Arhitekt: Miloš Jeftič (Arhitektura MJ projektivni biro d. o. o.)
Investitor: Univerza v Ljubljani
Vrednost investicije: 68.230.785,81 evra

Pogodbena vrednost sofinanciranja: 60.173.240,83 evra (49.170.000,00 evrov iz proračuna EU v okviru Načrta za okrevanje in odpornost in 11.003.240,83 evra iz proračuna RS)

Predviden začetek gradnje: leta 2023
Zaključek projekta: drugo četrtletje 2025

Projekta sta del širše naložbe v okviru Načrta za okrevanje in odpornost za ozelenitev izobraževalne infrastrukture v Sloveniji, za izvedbo katere bo Mehanizem za okrevanje in odpornost prispeval predvidoma skoraj 145 milijonov evrov. Poleg Kampusa Vrazov trg in novogradnje Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, naložba obsega še 15 drugih projektov.