Skoči do osrednje vsebine

Minister dr. Papič predstavil aktivnosti in načrte na področju vzgoje in izobraževanja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Minister za izobraževanje, znanost in šport dr. Igor Papič se je udeležil XXVIII. strokovnega srečanja ravnateljic in ravnateljev vrtcev.

Minister dr. Papič med nagovorom na strokovnem srečanju ravnateljic in ravnateljev, na fotografiji se vidi del poslišačcev
1 / 2

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je aktivno pristopilo k reševanju problematike na področju vzgoje in izobraževanja. Novela Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja je že pripravljena in jo bo Državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Novela uvaja nov četrti naziv – višji svetnik. Namen četrtega naziva je vzpostavitev dodatne motivacije v kariernem razvoju strokovnih delavk in delavcev, podaljšati obdobje kariernega napredovanja ter omogočiti razširitev in poglobitev znanja. Novela se bo začela uporabljati s 1. septembrom 2023.

MIZŠ se bo lotil tudi prenove Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki se v 30 letih od uvedbe napredovanja v nazive praktično ni spremenil. Minister bo imenoval komisijo oziroma delovno skupino, sestavljeno iz predstavnic in predstavnikov ministrstva, sindikata, javnih zavodov in praktikov, ki bo preučila določbe, ki opredeljujejo drugo strokovno delo in usposabljanje strokovnih delavk in delavcev.

Obeta se tudi kurikularna prenova. Strokovni svet za splošno izobraževanje je že potrdil izhodišča prenove, kurikularni svet pa je konec avgusta sprejel merila in kriterije za izbor strokovnjakinj in strokovnjakov iz akademskih vrst za začetek prenove kurikula za vrtce. MIZŠ bo v teh dneh objavilo tudi javni poziv za kandidiranje strokovnjakinj in strokovnjakov za pripravo Nacionalnega program vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023–2033.

MIZŠ se zaveda tudi pomanjkanja kadrov v vzgoji in izobraževanju, zato so že bile med drugim že podeljene štipendije za študentke in študente prvih letnikov pedagoških študijskih programov s področja matematike, fizike, kemije in računalništva. Shemo štipendiranja bo ministrstvo nadaljevalo in po potrebi tudi širilo v naslednjih študijskih letih.