Skoči do osrednje vsebine

10. novembra je svetovni dan znanosti za mir in razvoj

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Svetovni dan znanosti za mir in razvoj poudarja pomembno vlogo znanosti v družbi in potrebo po vključevanju širše javnosti v razprave o znanstvenih vprašanjih.

Prav tako pa opozarja na pomen znanosti v vsakdanjem življenju in ozaveščenosti javnosti o vlogi znanosti za miroljubno in trajnostno družbo. 10. november je za svetovni dan znanosti za mir in razvoj razglasila Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). 

Leto 2022 so Združeni narodi razglasili za mednarodno leto temeljnih znanosti za trajnostni razvoj, zato je to tudi osrednja tema letošnjega Svetovnega dneva znanosti za mir in razvoj. Osrednji dogodek bo UNESCO organiziral v obliki spletnega webinarja, na katerem želijo poudariti pomembno vlogo, ki jo imajo temeljne znanosti pri napredku znanja za blaginjo družbe in njen trajnostni razvoj. Spletni seminar bo ponudil priložnost za predstavitev nekaterih načinov, na katere lahko učenje iz narave in poglabljanje našega razumevanja kompleksnih naravnih in družbenih pojavov postavita temelje za inovativne rešitve za skupno dobro. Webinar bo potekal 10. novembra 2022 od 14. do 16. ure.

Program in prijava na UNESCO webinar ob letošnjem Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj.

Da se Unescovi programi in dejavnosti na področju znanosti izvajajo tudi v Sloveniji, skrbi predvsem Slovenska nacionalna komisije za UNESCO s svojimi člani. Tako imamo v Sloveniji kar 4 Unescove katedre, ki spodbujajo meduniverzitetno sodelovanje izven meja, od lani pa tudi prvi mednarodni raziskovalni center za umetno inteligenco pod okriljem UNESCO (IRCAI)

Unescove katedre v Sloveniji:

  • Univerza v Novi Gorici – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Inštitut za raziskovanje krasa: Krasoslovno študijsko središče UNESCO
  • Inštitut Jožef Stefan: UNESCO katedra o odprtih tehnologijah za prosto dostopne izobraževalne vire in odprto učenje
  • Univerza v Ljubljani: UNESCO katedra za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah
  • Univerza na Primorskem: UNESCO katedra o izobraževanju in interpretaciji kulturne dediščine za krepitev celostnih pristopov.