Skoči do osrednje vsebine

V uradu opravljamo strokovno-upravne naloge za Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO. Opravljamo zadeve, ki se nanašajo na sodelovanje Republike Slovenije z Unescom, skrbimo za uresničevanje ciljev Unesca v Republiki Sloveniji ter sodelujemo z nacionalnimi komisijami in telesi drugih držav ter nevladnih organizacij. Med drugim skrbimo za udeležbo slovenskih predstavnikov na mednarodnih sestankih v okviru Unesca ter usklajujemo delo in dejavnosti z vladnimi in nevladnimi organi ter organizacijami, ki sestavljajo komisijo, ter z drugimi organi in organizacijami, ki lahko prispevajo k uresničevanju programa in dejavnosti.

  • Unescove označbe v Sloveniji

    Od Unescovih označb sta zagotovo najbolj znana Seznam svetovne naravne in kulturne dediščine ter Reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva. Obstaja pa še vrsta drugih programov za uravnotežen in usklajen pristop varovanja kulturne dediščine in naravnih vrednot na svetovni ravni.

  • UNESCO pridružene šole v Sloveniji

    Slovenska mreža Unescu pridruženih šol (ASPnet) je članica mednarodne mreže UNESCO Associated Schools Project Network. Delo slovenskih Unescovih šol predstavlja eno izmed vidnejših dejavnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki so za svojo izjemno zavezanost v letu 2002 prejele UNESCO nagrado Steber miru.