Skoči do osrednje vsebine

UNESCO pridružene šole v Sloveniji

Slovenska mreža Unescu pridruženih šol (ASPnet) je članica mednarodne mreže UNESCO Associated Schools Project Network. Delo slovenskih Unescovih šol predstavlja eno izmed vidnejših dejavnosti Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, ki so za svojo izjemno zavezanost v letu 2002 prejele UNESCO nagrado Steber miru.

UNESCO ASPnet

Mednarodna mreža UNESCO ASPnet je bila ustanovljena leta 1953 v Parizu in povezuje več kot 11.500 vzgojno-izobraževalnih institucij v 182 državah sveta.

Slovenija je postala del te velike globalne družine leta 1993, ko je bila kot prva šola v Sloveniji v njene vrste sprejeta Osnovna šola Cirila Kosmača iz Pirana (zaradi izjemne vloge pri sprejemu beguncev iz držav nekdanje Jugoslavije v času razpada skupne države in oboroženih konfliktov). Prva nacionalna mreža se je začela tkati leta 1997, ko se je osem šol povezalo s skupnim ciljem, slediti viziji UNESCO. Iz leta v leto je mreža rasla in danes šteje 100 zavodov, od tega 7 vrtcev, 65 osnovnih šol in 27 srednjih šol. Mreža ima 10 ASPnet središč, v katera je vključenih do 15 zavodov, središče pa vodi vodja središča, ki je praviloma strokovni delavec šole, kjer je sedež središča.

Slovensko ASPnet vodi nacionalni koordinator Jože Bogataj, ravnatelj Gimnazije Škofje Loka, njegova namestnica je Ljubica Kosmač. Deluje pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO (SNKU).

Poslanstvo vrtcev in šol UNESCO

Poslanstvo vrtcev in šol UNESCO je v delovanju v duhu kulture miru ter nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika ter za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

Delo vrtcev in šol temelji na štirih Delorsovih stebrih izobraževanja za 21. stoletje, ki omogočajo otrokom optimalen razvoj ter se še posebej posvečajo globalnemu državljanstvu in ciljem trajnostnega razvoja. Kakovostno obeležujejo mednarodne UNESCO in druge svetovne oz. mednarodne dneve ter se v duhu ciljev UNESCO mrežijo v 58 projektih UNESCO, ki jih vodijo posamezni UNESCO šole in vrtci, medse pa vabijo tudi ostale šole iz Slovenije ter tujine.

Poleg udejstvovanja v različnih UNESCO projektih v mreži, ki so vsebinsko raznoliki in prinašajo dodano vrednost k siceršnjemu prizadevanju UNESCO šol ter vrtcev, da bi njihovo življenje in delo teklo v skladu z UNESCO načeli, se enkrat letno udeležijo vseslovenskega srečanja UNESCO ASP šol, v šolskem letu 2018/19 je to srečanje potekalo na Cerju ob svetovnem dnevu miru 21. septembra 2018.

Osrednja naloga UNESCO pridruženih šol Slovenije je skrb za vsestranski vsebinski razvoj šol in vrtcev v duhu UNESCO ter hkrati skrb za dvig kakovosti dela na vseh področjih dela. Posebna pozornost je namenjena izpeljavi samoevalvacijskega postopka za dvig kakovosti vzgoje in izobraževanja ter za utrditev mreže po načelih UNESCO priporočil za oblikovanje mreže, ki s svojim delovanjem in medsebojnim povezovanjem odstira mladim ter družbi nasploh možnosti za boljšo prihodnost.

Slovenski ASPnet je ponosen na delo svojih članic, ki iz leta v leto napredujejo pri vnašanju UNESCO ciljev v svoje vsakdanje življenje in delo, hkrati pa svojo dobro prakso z veseljem delijo z ostalimi v mreži. Tako se mreži nova kakovost v samih članicah in tudi v mreži.

Glavni dogodki na ravni mreže

  • Letno srečanje vodij središč z nacionalnim koordinatorjem za pripravo letnega načrta za delovanje UNESCO ASP mreže v mesecu februarju.

  • Vodilni dogodek UNESCO pridruženih šol: srečanje učencev in dijakov vseh UNESCO ASP šol v mreži.

  • Letni strokovni seminar za mentorje, ravnatelje in koordinatorje UNESCO pridruženih šol.

  • Sodelovanje med UNESCO pridruženimi šolami na nacionalni ravni preko najavljenih projektov in ostalih dejavnosti.

  • Izdaja tiskanega Letnega poročila o izvedenih projektih v šolskem letu.