Skoči do osrednje vsebine

Objavljeni rezultati razpisa za pridobitev praktičnih izkušenj študentov v delovnem okolju

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Javni razpis »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« je ministrstvo objavilo 15. 7. 2022.

Na podlagi javnega razpisa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« se bo sofinanciralo devet izbranih projektov v skupni višini 2.160.100 evrov, od tega za:

  • Sklop A (izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom: v nadaljnjem besedilu: Sklop A) v višini 1.771.600 evrov in
  • Sklop B (izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju: v nadaljnjem besedilu: Sklop B) v višini 388.500 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem/regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev oziroma strokovnih sodelavcev iz lokalnega/regionalnega okolja.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem (gospodarstvo ter negospodarstvo in neprofitni sektor v lokalnem in regionalnem okolju) in izvajanje prožnih oblik učenja. Na ta način se bo mladim omogočalo pridobivanje konkretnih, praktičnih izkušenj že med izobraževanjem, razvoj znanj za neposredno udejstvovanje pri uresničevanju idej in pridobivanju izkušenj, razvoj podjetnosti, inovativnosti, kreativnega razmišljanja, ustvarjalnosti ipd. za večjo zaposljivost in lažji prehod v delovno okolje. Z javnim razpisom se naslavlja tudi druge izzive visokega šolstva kot npr. sistemsko uvajanje prenosa znanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem, večja fleksibilnost in prilagajanje študijskih programov potrebam trga dela ter vzpostavitev dolgoročnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in delovnim okoljem.

Seznam prejemnikov sredstev

Na javni razpis se je v roku prijavilo dvanajst prijaviteljev. Komisija za izvedbo postopka javnega razpisa je prijave pregledala in ocenila na podlagi pogojev in meril ter v izbor predlagala devet vlog prijaviteljev. Minister je na podlagi mnenja Komisije potrdil izbor in sofinanciranje devetih projektov, v skupni višini 2.160.100,00 evrov.

Prijavitelj Sklop A/Sklop B Kohezijska regija Dodeljena sredstva v EUR
Alma Mater Europaea - Fakulteta za humanistični študij Institutum Studiorum Humanitatis Sklop A zahod 20.600,00
Sklop B zahod 10.500,00
Fakulteta za komercialne in poslovne vede Sklop A vzhod 20.600,00
Sklop B vzhod 10.500,00
Fakulteta za zdravstvene vede v Celju Sklop A vzhod 20.600,00
GEA College - Fakulteta za podjetništvo Sklop A zahod 20.600,00
Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije Sklop A vzhod 20.600,00
Sklop B vzhod 10.500,00
MLC, Fakulteta za management in pravo Ljubljana Sklop A zahod 20.600,00
Sklop B zahod 10.500,00
Univerza na Primorskem, Università del Litorale Sklop A zahod 185.400,00
Sklop B zahod 63.000,00
Univerza v Ljubljani Sklop A zahod 947.600,00
Sklop B zahod 136.500,00
Univerza v Mariboru Sklop A vzhod/zahod 515.000,00
Sklop B vzhod/zahod 147.000,00
Sklop A SKUPAJ 1.771.600,00
Sklop B SKUPAJ 388.500,00