Skoči do osrednje vsebine

Javni poziv za kandidiranje v delovno skupino za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport javno poziva strokovnjake/-inje s področja vzgoje in izobraževanja, da kandidirajo za člana/-ico delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033.

V delovno skupino bo poleg predstavnikov Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoškega centra Slovenije, Državnega izpitnega centra in Pedagoškega inštituta imenovanih do 15 strokovnjakov in strokovnjakinj s področja vzgoje in izobraževanja v skladu z določili tega javnega poziva. Vodjo delovne skupine imenuje minister za izobraževanje, znanost in šport.

Prednostni nalogi delovne skupine sta:

  • priprava predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 in
  • svetovanje ministru, pristojnemu za izobraževanje, glede vprašanj, povezanih z razvojem vzgoje in izobraževanja.

Mandat delovne skupine bo trajal do priprave predloga nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja.

Kandidati/-ke, ki se bodo javili/-e na javni poziv, morajo biti strokovnjaki s področja predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in tehniškega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja ali glasbenega izobraževanja.

Za več informacij vabljeni k ogledu Javnega poziva za kandidiranje v delovno skupino za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja