Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ministrica Katič na rednem mesečnem kolegiju direktorjev ZPKZ in prevzgojnega doma

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes na povabilo v. d. generalnega direktorja Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojana Majcna udeležila rednega mesečnega kolegija direktorjev zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma.

 • Ministrica Katič: "Naši argumenti naj bodo odgovorni in premišljeni"

  Izjava za javnost ministrice za pravosodje Andreje Katič ob današnji potrditvi dnevnega reda 10. redne seje Državnega zbora:

 • KPK ne bo več "brezzobi tiger"

  Vlada Republike Slovenije se je s podpisom koalicijske pogodbe zavezala, da bo za učinkovitejši boj proti korupciji in gospodarskemu kriminalu prenovila zakonodajo in zagotovila orodja za učinkovitejše delovanje Komisije za preprečevanje korupcije.

  Predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki ga je na današnji seji določila Vlada Republike Slovenije, tako spreminja oziroma dopolnjuje ukrepe na področju boja proti korupciji s ciljem zviševanja stopnje integritete in omejevanja korupcijskih tveganj v Republiki Sloveniji. To je korak, ki predstavlja uresničitev ene izmed zavez koalicijskih partnerjev.

 • Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij

  Republika Slovenija se že dlje časa srečuje s problematiko pomanjkanja izvedencev iz področja psihologije, zato je ministrica za pravosodje Andreja Katič sklicala posvet z naslovom Problematika pomanjkanja izvedencev za področje družinskih razmerij, ki so se udeležili predstavniki Vrhovnega sodišča Republike Slovenije, Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstva za notranje zadeve – Policije, Odvetniške zbornice Slovenije, Komisije za sodno izvedenstvo klinične psihološke stroke pri Zbornici kliničnih psihologov, Varuha človekovih pravic Republike Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije, Vrhovnega državnega tožilstva in drugi.

 • Zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev pred državnim sekretarjem Gregorjem Strojinom

  Danes je v prostorih Ministrstva za pravosodje potekala slovesna zaprisega sodnih izvedencev in sodnih tolmačev.

 • Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti

  Svet Evrope je v okviru svojih rednih aktivnosti ob pomoči Uprave za probacijo Ministrstva za pravosodje organiziral regionalno srečanje Vloga probacijskih služb pri učinkovitem izvajanju kazni in ukrepov v skupnosti, ki je potekalo v Ljubljani v času od 27. do 28. junija 2019.

 • Opredelitev Republike Slovenije v sodnem postopku Evropska komisija proti Republiki Sloveniji

  Evropska komisija (v nadaljevanju: Komisija) je dne 16. aprila 2019 pred Sodiščem EU vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo, v kateri ji v zvezi s hišno preiskavo in zasegom v Banki Slovenije dne 6. julija 2016 očita dve kršitvi in sicer kršitev nedotakljivost arhivov Evropske unije ter nekonstruktivno razpravljanje slovenskih organov z Evropsko centralno banko (v nadaljevanju: ECB) pred in po hišni preiskavi, kot to zahteva načelo lojalnega sodelovanja.

 • Zaprisega sodnih izvedencev in tolmačev pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič

  Pred ministrico za pravosodje Andrejo Katič so v torek 18. junij 2019, na Ministrstvu za pravosodje zaprisegli sodni izvedenci in sodni tolmači.

 • Ministrica Katič poudarja, da je do kakršnegakoli nasilja, tako verbalnega kot fizičnega, potrebna ničelna toleranca

  Ministrstvo za pravosodje je bilo danes obveščeno o domnevnem poskusu umora pravosodne funkcionarke, ki se je zgodil v Mariboru.

 • DS Strojin na zasedanju CEPEJ v Strasbourgu

  CEPEJ (Evropska komisija za učinkovitost pravosodja pri Svetu Evrope) se je v okviru 32. plenarnega zasedanja v Strasbourgu sestal in izmenjal stališča s predsednikom Evropskega sodišča za človekove pravice Linosom-Alexandreom Sicilianosom ter drugimi sodniki, zlasti glede morebitnega sodelovanja na področju ocenjevanja učinkovitosti in kakovosti pravosodja.

 • Mesto sodnika na Splošnem sodišču Evropske unije in nadaljnji postopki

  Republika Slovenija je 12. 6. 2019 prejela mnenje Odbora iz člena 255 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede ustreznosti slovenskega kandidata prof. Marka Pavlihe za sodnika na Splošnem sodišču EU, iz katerega izhaja da kandidat na odboru ni prejel zadostne podpore. Zaslišanje kandidata je potekalo 7. 6. 2019. Ministrstvo za pravosodje bo 14. 6. 2019 v Uradnem listu RS objavilo nov razpis za 1 sodniško mesto na Splošnem sodišču EU, s 15-dnevnim rokom za prijavo.

 • Nacionalni sestanek članov Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

  Državni sekretar Gregor Strojin se je danes udeležil nacionalnega sestanka članov Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah, ki ga organizirajo kontaktne točke mreže na Ministrstvu za pravosodje.

 • URSIKS: Predsednik Republike in ministrica za pravosodje obiskala Prevzgojni dom Radeče ob dnevu odprtih vrat

  V Prevzgojnem domu Radeče je danes, 10. junija 2019, potekal dan odprtih vrat. Obiskovalci so si lahko v sklopu dogodka ogledali zanimive aktivnosti, ki so jih pripravili mladoletniki skupaj z zaposlenimi.

 • Državni sekretar Strojin na zasedanju Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve v Luksemburgu

  Državni sekretar Gregor Strojin se je 6. junija 2019 v Luksemburgu udeležil pravosodnega dela zasedanja Sveta EU za pravosodje in notranje zadeve.

 • Udeležba državnega sekretarja Gregorja Strojina na globalni konferenci v Berlinu na temo Mreže politik za internet in jurisdikcijo

  Državni sekretar Gregor Strojin se je med 3. in 5. junijem na povabilo izvršnega direktorja Mreže politik za internet in jurisdikcijo (Internet & Jurisdiction Policy Network) v Berlinu udeležil Tretje globalne konference mreže politik za internet in pristojnost, ki je bila namenjena iskanju operativnih rešitev in političnih standardov za najbolj pomembne čezmejne pravne izzive digitalnega 21. stoletja na področju interneta.

 • Dnevi slovenskega sodstva 2019

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes udeležila tradicionalnih izobraževalnih Dnevov slovenskega sodstva 2019, ki jih v sodelovanju s Slovenskim sodniškim društvom organizira Center za izobraževanje v pravosodju.

 • Slovesna zaprisega sodnic v Državnem zboru

  Državna sekretarka dr. Dominika Švarc Pipan se je danes udeležila slovesnosti ob zaprisegi sodnic v Državnem zboru.

 • Ministrica Katič na strokovni okrogli mizi z naslovom »Izboljšanje varnosti cestnega prometa v Sloveniji«

  Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes udeležila strokovne okrogle mize z naslovom "Izboljšanje varnosti cestnega prometa v Sloveniji", ki sta jo soorganizirala Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in Državni svet Republike Slovenije.

 • 60-obletnica Evropskega sodišča za človekove pravice

  Dne, 16. 4. 2019, je na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani v so-organizaciji z Ministrstvom za pravosodje potekal posvet ob obeležitvi 60-letnice Evropskega sodišča za človekove pravice (ESČP). Na posvetu so sodelovali tudi najvišji predstavniki slovenskega pravosodja, slovenski sodnik na ESČP, stalna predstavnica Republike Slovenije pri Svetu Evrope ter vabljeni strokovnjaki iz Slovenije in tujine.