Skoči do osrednje vsebine

V Sloveniji smo naredili velik premik na področju izvrševanja skupnostnih sankcij in ukrepov

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes na sedežu Probacijske enote v Celju srečala z zaposlenimi na Upravi za probacijo.

Uprava za probacijo ima ključno vlogo v okviru izvrševanja kazni in ukrepov v skupnosti, pri čemer se osebe, ki so napotene v probacijo, vključuje v družbo in se jim nalaga izpolnitev določenih obveznosti in nalog s ciljem odvračanja od ponavljanja kaznivih dejanj. 

Direktorica Uprave za probacijo dr. Danijela Mrhar Prelić je predstavila podatke iz Letnega poročila o delu uprave 2019. V letu 2019 se je na ravni uprave izvrševalo 3418 probacijskih nalog, od tega se jih je v letu 2019 zaključilo 44,9 % probacijskih nalog, v leto 2020 se je preneslo 55,1 % probacijskih nalog. V letu 2019 se je uspešno (v celoti opravljene obveznosti) zaključilo 77,5 % probacijskih nalog, pri 14,5 % probacijskih nalogah je bil postopek ustavljen (postopek izterjatve ali plačilo). Skupaj je bilo tako uspešno izvršenih kar 92 % probacijskih nalog.

Svoje delo in izkušnje so v nadaljevanju predstavile vodje probacijskih enot, ki delujejo na območjih Celja, Kopra, Ljubljane, Maribora in Novo mesto. 

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič je pohvalila celotno ekipo uprave, njihovo predanost, zavzetost in strokovnost ter dodala, da jo veseli, da je njihovo dobro delo lani prepoznalo tudi Evropsko probacijsko združenje, ki je v okviru nagradnega natečaja za pomembne dosežke na področju probacije slovensko Upravo za probacijo uvrstil na odlično drugo mesto in s tem prepoznalo izjemen napredek v razvoju probacijske službe v zadnjih treh letih. »Priznanje tega združenja potrjuje, da smo v Sloveniji naredili velik premik na področju izvrševanja skupnostnih sankcij in ukrepov,« je dejala ministrica.

Za organizacijo in izvrševanje dela v splošno korist je zelo pomembno sodelovanje z izvajalci sankcij, ki osebo sprejmejo na izvrševanje dela v skupno korist. Ministrico veseli, da imajo zaposleni na upravi večinoma dobre izkušnje z izvajalci, na čemer velja graditi tudi v prihodnje.

Prisotni so spregovorili tudi o zakonodaji s tega področja. Dogovorili so se, da bodo na podlagi analize izvrševanja probacijskih nalog preučili obstoječe zakonske rešitve in opravlili tehten razmislek o morebitnih potrebnih spremembah, ki bi še okrepile izrekanje in izvrševanje skupnostih sankcij.