Skoči do osrednje vsebine

Republika Slovenija znova dokazala zavzemanje za preglednost vseh vrst pravnih poslov in pravno varnost

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič in državni sekretar Zlatko Ratej sta danes, 8. julija 2020, obiskala Agencijo za javnopravne evidence in storitve, kjer jima je direktorica mag. Mojca Kunšek s sodelavci predstavila prenovljeni register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Uvodoma je direktorica nekaj besed namenila poslanstvu in strategiji AJPES, ki je zanesljiv sogovornik vseh deležnikov in soustvarja pregledno poslovno okolje ter z zagotavljanjem ažurnih podatkov uporabnikom olajša obvladovanje poslovnih tveganj.

AJPES je po dolgoletnih izkušnjah vodenja registra Ministrstvu za pravosodje posredoval pobudo za prenovo registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin (RZPP). Ustanovljena je bila posebna medresorska delovna skupina, ki je bila zadolžena za pripravo vseh zakonskih sprememb in ostalih aktivnosti, potrebnih za realizacijo tega projekta.

Prenovljeni eRZPP je bil vzpostavljen 1. 7. 2020 ob 7. uri, prvi vpisi pa so bili v nov register izvedeni že ob 8. uri. Ministrstvo za pravosodje in AJPES sta s konstruktivnim sodelovanjem našla skupne rešitve, ki so se že v prvih dneh uporabe izkazale za najbolj ustrezne.

Dostop do eRZPP je omogočen preko portala www.ajpes.si od kjerkoli in kadarkoli. Zaradi uporabniku prijaznejšega in naprednega pristopa pa se je čas vpisa v register skrajšal iz približno enega dneva na 5 minut. V prvem tednu delovanja je bilo v eRZPP sprejetih že 450 eZahtev, od tega 227 vpisov in 221 izbrisov.

Gre za izjemno uspešen projekt, s katerim se hkrati zmanjšujejo administrativna bremena in poslovna tveganja. Ker je eRZPP med drugim povezan tudi z drugimi registri (npr. z davčnim in registrom prebivalstva), se je povečala tudi interoperabilnost sistema in hkrati zmanjšala možnost napak pri vpisovanju podatkov.

Upravitelj registra je AJPES. Prek opravljanja vpisov neposestnih zastavnih pravic, rubežev premičnin in prepovedi razpolaganj v zvezi z vpisanimi premičninami pa register dejansko vodijo njegovi kvalificirani uporabniki, ki jih zakon pooblašča za opravljanje vpisov v register – to so notarji, izvršitelji, upravitelji, sodišča in davčni organ.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je zahvalila vsem sodelujočim v projektu za njihov doprinos k uspešni realizaciji. Z vidika uporabnikov gre za enostavno aplikacijo, vpisi v register se izvajajo brez prilaganja listin, zato je register tudi preglednejši in ažurnejši. Z direktorico sta se strinjali, da je izjemnega pomena tudi ozaveščanje in opolnomočenje državljanov, ki lahko na enostaven način najdejo zanesljive informacije o posameznih premičninah.

Z vzpostavitvijo prenovljenega registra je Republika Slovenija znova dokazala zavzemanje za preglednost vseh vrst pravnih poslov in pravno varnost, s tehnološko naprednim registrom pa znova dokazala, da na področju vodenja registrov in načina pristopa k uporabnikom sodi v sam vrh digitalne urejenosti javne uprave v EU.