Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje se je srečala s predsednikom Ustavnega sodišča

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je danes srečala s predsednikom Ustavnega sodišča prof. dr. Rajkom Knezom.

Ministrica za pravosodje in predsednik Ustavnega sodišča pred zastavami
1 / 2

Iz Letnega poročila Ustavnega sodišča za leto 2019 izhaja, da je sodišče v letu 2019 rešilo 1804 zadev, ter da se je v zadnjem letu število nerešenih zadev povečalo za približno 23 odstotkov. V času razglašene epidemije COVID-19 je Ustavno sodišče v obravnavo prejelo 30% več pobud za oceno ustavnosti kot v enakem obdobju lani. Kljub večjemu pripadu ter ob enakemu številu zaposlenih, si sodišče prizadeva prejete zadeve reševati v doglednem času, predvsem pa z vso skrbnostjo, saj se zavedajo posledic svojih odločitev tako za posameznika kot za morebitno nadaljnjo presojo pred ESČP. Ministrstvo za pravosodje bo, kot je dejala ministrica, pri pripravi predlogov sprememb zakonodaje posebno pozornost namenilo ureditvi sodnega varstva, zlasti v prekrškovnih in stečajnih zadevah, kjer pripad precej bremeni Ustavno sodišče, hkrati pa je pred njim odločila zgolj ena ali največ dve sodni instanci.

Ministrica za pravosodje je pohvalila odziv Ustavnega sodišča, ki je svoje poslovanje prilagodilo razmeram v času epidemije. V izogib še večjemu številu nerešenih zadev, je bil sprejet dopolnjen Poslovnik Ustavnega sodišča, ki je omogočil večjo uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije.

Predsednik Ustavnega sodišča je v luči kompleksnosti narave dela Ustavnega sodišča opozoril na pomembnost poznavanja različnih pravnih področij posameznih ustavnih sodnikov, pri čemer so izjemnega pomena tudi praktične izkušnje in veščine odločanja.

Ministrico za pravosodje mag. Lilijano Kozlovič veseli, da je na današnjem srečanju dobila boljši vpogled v problematiko Ustavnega sodišča, ki opravlja pomembno poslanstvo - je zadnji branik pravne države in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin, ki se izvaja preko presoje ustavnosti zakonov ter odločanja o ustavnih pritožbah.