Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje obiskala višje in okrožno sodišče v Celju

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič s sodelavci je danes, 10. julija 2020, obiskala višje in okrožno sodišče v Celju in se srečala z njunima predsednikoma, Brankom Aubrehtom in Petro Giacomelli. Gre za enega v nizu obiskov, ki jih ministrica z ekipo opravlja po terenu. »Vedno je to priložnost, da se seznanimo z odprtimi vprašanji na določenem sodišču in da predstavimo naše prioritete v tem mandatu,« je povedala ministrica na izjavi za javnost po zaključku obiska.

Sogovorniki so posebno pozornost namenili prenovi sodniške zakonodaje, ki je ena od prioritet Ministrstva za pravosodje in bo prinesla izboljšave na področju delovanja sodišč, sojenja v razumnem roku in številne druge prednosti za državljane. Gre za uvedbo enovitega sodnika, »kar pomeni, da bomo imeli na prvi stopnji samo enega sodnika, ki bo lahko odločal na celotnem okrožju in bo nedvomno to tudi pomenilo lažje razporejanje sodnikov z letnim razporedom. Posledično pa seveda tudi samo mrežo sodišč, kjer bomo imeli eno okrožje. Ne pomeni pa to, da bomo sodišča fizično ukinjali, torej ostajajo na svojih lokacijah, kjer so,« je poudarila ministrica. Tudi predsednik višjega sodišča v Celju Branko Aubreht je pozdravil oba predloga: »Ti premiki so nujno potrebni za normalno poslovanje sodišč. Samo upam in želim si, da se ta pričakovanja tudi uresničijo.«

V nadaljevanju so govorili o digitalizaciji. »Na ministrstvu si želimo tudi v duhu zadnje epidemije, da bi z avdio-video konferencami in s snemalnimi napravami do konca leta opremili vsa sodišča, če bodo finančna sredstva to dopuščala. Druga želja je, da bi pričeli elektronsko poslovati, predvsem elektronsko vlaganje vlog, kot je to že urejeno v insolvenčnih postopkih,« je dejala ministrica.

Govorili so tudi o posledicah trimesečnega zastoja za sodišča zaradi epidemije. Kot je povedala ministrica v izjavi za javnost, je vlada ta teden sprejela predlog sprememb zakona o sodiščih, s katerim urejamo fleksibilnejše delovanje v času epidemije. »Dosedanja ureditev se je namreč pokazala za pomanjkljivo, tako da bo lahko ob izrednih dogodkih predsednik Vrhovnega sodišča fleksibilno odločal, ali se omeji poslovanje samo na enem ali več sodišč, lahko prerazporeja pristojnosti, skratka urejamo celovito,« je izpostavila ministrica. Prav tako je v predlogu določena drugačna ureditev poslovanja sodišč poleti, tudi termin sodnih počitnic se spreminja in »določamo, da lahko poleg nujnih zadev opravljajo zadeve, za katere se stranke dogovorijo, kot smo to uredili za časa epidemije. Ne vpliva pa to na letošnje počitnice, ki bodo krajše - od 1. do 15. avgusta.«

Ob koncu je ministrica pohvalila izjemno dobro delo obeh sodišč – višjega in okrožnega sodišča v Celju. »Tudi rezultati na splošno za sodstvo kažejo na pozitivne trende sodišč in to me veseli,« je zaključila ministrica.