Skoči do osrednje vsebine

Ministrica za pravosodje: "Želimo si, da bi do konca letošnjega leta vsa sodišča opremili z avdio-video konferenčnimi sistemi."

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič ter državna sekretarja Matic Zupan in Zlatko Ratej so danes obiskali Višje sodišče v Ljubljani, kjer so jih sprejeli predsednik sodišča Anton Panjan, podpredsednik Igor Mokorel in podpredsednica Vesna Bergant Rakočević ter direktor Janez Grden.

Vodstvo ministrstva za pravosodje in predsednik, podpredsednika ter direktor Višjega sodišča v Ljubljani v sejni sobi za mizo med pogovorom
1 / 3

Uvodoma je predsednik Višjega sodišča v Ljubljani predstavil kadrovsko sestavo in podatke o poslovanju sodišča. Dodal je, da se je Višje sodišče v obdobju epidemije dobro organiziralo. Dejstvo je, da je bil pripad zadev v tem obdobju manjši, a so kljub večji odsotnosti strokovnih sodelavcev rezultati poslovanja izjemni, saj so med drugim razpolovili število nerešenih zadev.

Ministrica za pravosodje mag. Lilijana Kozlovič se je predsedniku Panjanu zahvalila za vabilo na srečanje, ki je dobrodošlo, v luči priprave kakovostne zakonodaje tudi nujno, saj z izmenjavo stališč in izkušenj pripomoremo k pripravi bolj učinkovitih zakonskih določb, ki hkrati zagotavljajo največjo pravno varnost. Višje sodišče v Ljubljani je še en dokaz, da so sodišča v času nepredvidljivih razmer dobro odreagirala in, kljub drugačnemu mnenju splošne javnosti, nemoteno delala naprej. Vsekakor pa je bila epidemija dober pokazatelj smiselnosti in nujnosti digitalizacije, zato je Ministrstvo za pravosodje pripravilo akcijski načrt, na podlagi katerega bo pospešeno črpanje sredstev v okviru projekta Učinkovitega pravosodja. Želja je, da bi do konca letošnjega leta, v tesnem sodelovanju s sodstvom vsa sodišča opremili z avdio-video konferenčnimi sistemi.

Ob ogledu prostorov se je ministrica seznanila s prostorsko problematiko Višjega sodišča v Ljubljani, ki je sicer pereča na celotnem območju Ljubljane. Področju upravljanja z nepremičninami v preteklosti ni bilo namenjeno dovolj pozornosti, kar se odraža tudi na terenu. Ministrico veseli dejstvo, da je Vlada na včerajšnji seji na njen predlog na seznam pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji uvrstila tri pomembne projekte reševanja prostorske problematike pravosodnih deležnikov, med katerimi je tudi nova sodna stavba Ljubljana.

Sogovorniki so spregovorili tudi o načrtovanih spremembah zakonodaje, kot npr. uvedbi enovitega sodnika in reorganizaciji mreže sodišč. Ministrica je pohvalila evulativno razmišljanje na Višjem sodišču in se s predsednikom dogovorila, da se ponovno srečata.