Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Ponovne volitve v Svet Krajevne skupnosti Pristava v Občini Tržič

  V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Tržič.

 • Uspešno smo zajezili fiktivne prijave prebivališč

  V ministrstvu uspešno preprečujemo fiktivne prijave prebivališč. Od zadnje spremembe Zakona o prijavi prebivališča v letu 2021 tako ne zaznavamo več večjih kršiteljev (na primer naslovov z več 100 fiktivnimi prijavami). Že v postopku prijave prebivališča so namreč vključeni številni vzvodi za preprečevanje fiktivnih prijav prebivališča.

 • Spolno nasilje: minister odredil nadzor nad delom policije

  Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je na podlagi 6. člena Zakona o organiziranosti in delu v policiji in drugega odstavka 9. člena Pravilnika o usmerjanju in nadzoru policije danes odredil izredni nadzor nad delom policije pri odkrivanju in preiskavi kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost na območju Policijske uprave Kranj.

 • Oddaja vlog brez uporabe e-identitete

  Zaradi posledic poplav so nekateri izgubili tudi svoje osebne dokumente in potrdila iz uradnih evidenc. Zato smo z Ministrstvom za notranje zadeve nekatere postopke poenostavili in pripravili posebne vloge. Tisti, ki so vas prizadele poplave, lahko tako nekatere vloge oddate brez uporabe e-identitete - enostavno in hitro.

 • Dan solidarnosti - na terenu v Gornjem Gradu, Žalcu in Laškem

  Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc sta na dan solidarnosti obiskala Gornji Grad.

 • Minister in šef policije na Koroškem in v Zgornji Savinjski dolini

  Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Senad Jušić sta obiskala Koroško in Zgornjo Savinjsko dolino. Ministrstvo za notranje zadeve in Policija spremljata razmere na terenu in ostajata pomemben del lokalnih skupnosti, ki so v fazi sanacije po poplavah.

 • Najdeno, poškodovano ali uničeno orožje

  V obsežnih poplavah, ki so prizadele večino Slovenije, so lahko med oškodovanci tudi imetniki orožja in streliva. Tako lahko pride tudi do situacije, da se je orožje in strelivo izgubilo, poškodovalo ali uničilo.

 • Vodni top pomaga pri čiščenju cest

  Vodni top policije je v Občini Gorenja vas - Poljane pomagal pri čiščenju cest, na katere so poplave nanosile blato, mulj in drug material. Gorenjo vas sta dopoldne obiskala tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije mag. Robert Ferenc.

 • Okrepljena prisotnost policistov na poplavljenih območjih zaradi varovanja premoženja

  Nedavne poplave, ki so prizadele večino Slovenije, lahko predstavljajo priložnost za tatove in prevarante. Ker je moralo mnogo ljudi zapustiti svoje domove, so hiše in ostalo premoženje ostali nezavarovani.

 • Zamenjava dokumentov, uničenih v poplavah

  V obsežnih poplavah je prišlo tudi do poškodb, uničenja ali pogrešitev potnih listin, osebnih izkaznic, vozniških in prometnih dovoljenj ter drugih identifikacijskih dokumentov. Vloge za nove lahko vložite pri kateri koli upravni enoti, pri tem pa vam ne bo treba plačati upravne takse. Postopek zamenjave poškodovanega ali uničenega dokumenta je enak kot za pridobitev novega dokumenta.

 • Minister Poklukar si je ogledal prizadeto območje Dravograda

  Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je z vršilcem dolžnosti generalnega direktorja policije mag. Senadom Jušićem obiskal Dravograd. Koroška je regija, ki so jo katastrofalne poplave hudo prizadele. Predsednica republike Nataša Pirc Musar je obiskala Policijsko akademijo v Tacnu.

 • Poplave: skrbimo za varnost ljudi in premoženja

  Sistem notranje varnosti deluje kljub zahtevnim razmeram zaradi obširnih poplav. Posebno pozornost namenjamo varnosti kritične infrastrukture, kjer budno spremljamo stanje. Policisti opravljajo vse zakonsko določene naloge s poudarkom na zaščiti življenja in osebne varnosti ljudi ter njihovega premoženja.

 • Poplave: Sistem notranje varnosti deluje

  Po aktivaciji Državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah smo v Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) aktivirali Načrt dejavnosti MNZ ob poplavah.

 • 30. julij: Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi

  Leta 2013 je Generalna skupščina Združenih narodov 30. julij razglasila za Svetovni dan boja proti trgovini z ljudmi. Letošnja obeležitev se s kampanjo Pomagajmo vsaki žrtvi trgovine z ljudmi, ne prezrimo nobene osredotoča na pomoč žrtvam trgovanja.

 • Mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti nekaterih členov zakonov o tujcih in o mednarodni zaščiti

  Objavljamo mnenje o zahtevi skupine poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije za oceno ustavnosti drugega do šestega odstavka 10.a člena in 10.b člena Zakona o tujcih ter šeste alineje desetega odstavka 9. člena, drugega stavka osmega odstavka 18. člena in prve alineje prvega odstavka 78. člena Zakona o mednarodni zaščiti.

 • Začela je veljati novela zakona o nadzoru državne meje

  Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o nadzoru državne meje se s ciljem enake obravnave lastnikov zemljišč, ki jim je bila otežena raba zemljišča zaradi postavljene ograje, določa pravna podlaga za izplačilo odškodnine tudi lastnikom, kjer postopki za ustanovitev služnosti v javno korist še niso zaključeni in zato služnost v javno korist še ni bila ustanovljena.

 • Aktivnosti za boljšo pretočnost prometa na območjih nekdanjih mejnih prehodov

  Državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve (MNZ) Helga Dobrin in državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo (MzI) mag. Andrej Rajh sta na nekdanjem mejnem prehodu Dragonja predstavila dosedanje aktivnosti za boljšo pretočnost prometa na območjih nekdanjih mejnih prehodov na slovensko-hrvaški meji.

 • Boj proti organiziranemu kriminalu zahteva usklajen in ciljno usmerjen odziv

  Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je udeležil neformalnega zasedanja Sveta za pravosodje in notranje zadeve v Španiji.

 • Poziv za ureditev statusa določenega orožja iz kategorije A

  Osebe, ki so pridobile orožje iz 6.a, 7. in 8.a točke kategorije A na podlagi statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju obrambe med 14. avgustom 2021 in 18. avgustom 2022, morajo do 18. avgusta 2023 urediti status navedenega orožja.

 • Nadomestne volitve člana Občinskega sveta Občine Mokronog-Trebelno

  V skladu s 23. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji objavljamo število volilnih upravičencev v Občini Mokronog-Trebelno.