Skoči do osrednje vsebine

Korupcijska tveganja pri ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov

Policija je v okviru tedna preprečevanja korupcije pripravila okroglo mizo z naslovom Korupcijska tveganja pri izvajanju ukrepov za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov.

Udeležence okrogle mize sta nagovorila minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in pomočnik generalnega direktorja policije Jože Senica.

Korupcijska kazniva dejanja so eno bolj perečih področij gospodarske kriminalitete, saj se nanašajo na zlorabo položaja za pridobitev zasebne koristi, je v uvodnem nagovoru povedal minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. »Na eni strani korupcija spodkopava verodostojnost in ugled institucij, na drugi strani pa deluje kot dejavnik, ki omogoča organiziran kriminal. S tem ne škoduje le posameznikom ali posameznim institucijam, ampak škoduje družbi kot celoti in njenim demokratičnim načelom.«

»Problematike korupcijskih kaznivih dejanj se kot minister za notranje zadeve zelo dobro zavedam. Ena naših koalicijskih zavez je namreč tudi ničelna toleranca do korupcije, učinkovit pregon kriminala in učinkovite preiskave projektov in investicij, ki so prepleteni s sumi korupcije,« je poudaril minister.

Ena ministrovih prvih političnih potez ob prihodu na ministrstvo je bila izdaja obveznih usmeritev policiji za prednostno obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj. Pri tem je bil poudarjen zlasti pomen učinkovitega proaktivnega dela policije in odkrivanja tveganj na področjih, kot so na primer večje investicijske naložbe in projekti ter s tem povezana javna naročila na evropski, državni in lokalni ravni. Premik naprej na tem področju pa bo nedvomno omogočila tudi Resolucija o Nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028, ki predvideva ničelno toleranco do pojavnih oblik korupcije.

Udeležencem konference je minister zaželel uspešno izmenjavo mnenj: »Le s skupnimi močmi in z okrepljenim medinstitucionalnim sodelovanjem bomo dovolj učinkoviti v boju zoper različne oblike kriminalitete. Učinkovito preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj in hiter kazenski postopek pa dajejo javnosti najmočnejše sporočilo, da sistem deluje transparentno in učinkovito ter da deluje pravna država.«

Na spletni strani policije je objavljeno daljše sporočilo za javnost o okrogli mizi o korupcijskih tveganjih.