Skoči do osrednje vsebine

Podelili smo priznanja za požrtvovalnost in izjemne zasluge med poplavami

Pretekli avgust se bo v našem spominu za večno zapisal kot čas, ko so našo državo prizadele poplave in plazovi neslutenih razsežnosti, zaznamovala pa so ga tudi hvalevredna dejanja, s katerimi so posameznice in posamezniki izkazali svojo požrtvovalnost.

Našim junakom smo se zahvalili za njihova dejanja in jim podelili medalje policije za požrtvovalnost ter plakete ministrstva za izjemno strokovno delo, izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture v času uničujočih poplav v Sloveniji ter za posebne prispevke h krepitvi ugleda ministrstva.

Zbrane je nagovoril tudi minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. "Velik del Slovenije so v začetku letošnjega avgusta prizadele katastrofalne poplave. Močno deževje je spremenilo običajne potoke, suhe hudournike in mirne reke v pošastno vodno ujmo, ki je pred seboj uničevala vse," je obudil spomin na tisti dan. Policijske patrulje na Koroškem, v Zgornji Savinjski dolini, na Gorenjskem, v Medvodah, na Kamniškem in v širši okolici Ljubljane so že ponoči 4. avgusta poročale o razlitju vodotokov, zaprtju cest, številnih poplavljenih objektih in sodelovanju z gasilci ter Civilno zaščito v intervencijah, a prava razsežnost vodne katastrofe se je pokazala šele zjutraj. "Številni ljudje so ostali ujeti v poplavljenih hišah in vozilih, mnogi odrezani od sveta in pomoči potrebni. Takoj zjutraj sta na pomoč poletela oba policijska helikopterja z ekipo Gorske enote policije in reševalci, ki so kljub slabi vidljivosti, dežju in zahtevnim vremenskim razmeram začeli z reševanjem ljudi."

"Mnogi pogumni posamezniki v Ministrstvu za notranje zadeve, Policiji in Inšpektoratu RS za notranje zadeve so v tistih dneh reševali življenja ljudi in njihovo premoženje ter s svojo požrtvovalnostjo poskrbeli, da je delovala kritična infrastruktura," je poudaril minister. "V tistih dneh se je med vsemi nami rodila tudi solidarnostna akcija Dam za dom, ki smo jo kot ministrstvo pripravili skupaj s Policijskim sindikatom Slovenije in Sindikatom policistov Slovenije ter policijskimi stanovskimi organizacijami ob pomoči Zveze prijateljev mladine Slovenije." Minister Boštjan Poklukar se je ob tej priložnosti zahvalil vsem, ki so darovali sredstva za naše sodelavke in sodelavce, ki so solidarnostne pomoči nujno potrebni.

"Kot minister za notranje zadeve sem še posebej ponosen, da ste vsi vi, skupaj s Civilno zaščito, gasilci, reševalci in pripadniki Slovenske vojske rešili na desetine življenj ljudi in zavarovali njihovo premoženje, za kar vam iskreno čestitam in se vam tudi osebno zahvaljujem," je še dejal in dodal: "Pogum vseh vas je bil v tistih težkih dneh zares neverjeten in za vse nas navdihujoč, mnogokrat samoiniciativen v obliki medsosedske pomoči, pomoči v skupnosti, v kateri živimo, ali pomoči potrebnim sodelavkam in sodelavcem, pogosto pa tudi v sestavih prostovoljnih gasilcev, reševalcev ter občinskih štabov Civilne zaščite." Po ministrovih besedah smo si spet dokazali, da znamo držati skupaj. Kot sodelavci, kot narod in kot država.

Prejemniki plaket ministrstva

Plakete ministrstva za izjemno strokovno delo, izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture v času uničujočih poplav v Sloveniji ter za posebne prispevke h krepitvi ugleda ministrstva so prejeli:

  • Letalska policijska enota, ker je med poplavami z reševalnimi in obveščevalnimi aktivnostmi odigrala eno najpomembnejših vlog. Čez dan so bile posadke v zraku in so pomagale ljudem, ponoči pa so potekala vzdrževalna in servisna dela;
  • Gorska enota policije, ker so bili njeni člani del helikopterskih posadk, ki so med nalivi, strelami in v vetru s poplavljenih in nedostopnih območij iz zraka reševali ljudi in njihovo premoženje, pa tudi živali;
  • Policijska uprava Celje, ker so bili policisti in drugi zaposleni med poplavami vseskozi na razpolago vodstvom policijskih enot s poplavnih območij ter jim pomagali pri organizaciji policijskih sil na terenu in zagotavljanju kadrov iz drugih policijskih enot. Pomagali so tudi pri organiziranju spremstev konvojev tujih sil mednarodne civilne zaščite in s tem pripomogli, da so prišle na kraj poplav varno in v čim krajšem možnem času;
  • Policijska uprava Kranj, ker je od začetka poplav izvajala vse aktivnosti za varnost ljudi in premoženja na prizadetih območjih. Aktivno so sodelovali z lokalno skupnostjo, gasilci in civilno zaščito, s svojo prisotnostjo in neposredno pomočjo na prizadetih območjih pa učinkovali pomirjujoče na prebivalce;
  • Policijska uprava Ljubljana, ker je skupaj s policijskimi postajami ves čas izvajala vse aktivnosti za varnost ljudi in premoženja na prizadetih območjih. Policisti so vseskozi sodelovali s predstavniki lokalnih skupnosti in civilne zaščite. Uprava je prerazporejala policiste in jih iz drugih enot usmerjala na prizadeta območja, kjer so opravljali nadzor nad varnostjo ljudi in premoženja ter preprečevali izvrševanje kaznivih dejanj;
  • Policijska uprava Murska Sobota, ker so bile vse njene aktivnosti usmerjene k varovanju ljudi in premoženja na prizadetih območjih;
  • Direktorat za logistiko, ker so njegovi zaposleni na Policijski akademiji v Tacnu zagotavljali namestitev, oskrbo in prehrano občanov, katerih domovi so bili uničeni zaradi poplav. Na razpolago so takoj ponudili tudi 27 službenih stanovanj za prizadete v poplavah. Ključna je bila njihova koordinacijska vloga pri zbiranju podatkov o škodi na policijskih objektih, vozilih in opremi ter sanaciji nastale škode;
  • Direktorat za policijo in druge varnostne naloge, ker je ves čas sodeloval s štabom Civilne zaščite Republike Slovenije in skrbel za neprekinjeno izmenjavo informacij s policijo ter sodeloval tudi pri pripravi interventnega zakona zaradi poplav in v okviru drugih odzivnih skupin, zlasti za področje pridobivanja evropskih sredstev zaradi škode, povzročene državnim organom;
  • Franci Marolt (Uprava uniformirane policije), ker je ponoči obveščal sokrajane Komende, da so ob naraščanju vode umaknili na varno svoje avtomobile in premoženje, pomagal pri preprečevanju vdrtja vode v hiše sosedom, nudil tople napitke in odeje prebivalcem, da so se premočeni lahko ogreli, organiziral pomoč več prizadetim v poplavah, tudi sodelavcem iz policije, in poskrbel za odvoz odpadkov;
  • Andrej Uršič (Urad za informatiko in telekomunikacije), ker je v policijskem nadzornem centru zaznal prekinitve nekaterih komunikacij, predvsem v radijskih sistemih, ki so zelo pomembne za operativno delo policije in nekaterih drugih državnih organov, ter omogočil ponovno delovanje zvez.

Na spletni strani Policije je objavljeno daljše sporočilo za javnost o podelitvi priznanj ob poplavah.