Skoči do osrednje vsebine

Grožnje tihotapljenja migrantov se moramo lotiti skupaj

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar se je udeležil mednarodne konference o Globalnem zavezništvu v boju proti tihotapljenju migrantov v Bruslju. Cilj konference, ki jo je organizirala Evropska komisija, je okrepiti prizadevanja za obravnavanje izziva, ki ga predstavlja tihotapljenje migrantov.

Minister Boštjan Poklukar je na ministrski konferenci sodeloval na panelu o alternativah nedovoljenim migracijam kot ključnih odvračilnih dejavnikih za tihotapljenje. Povedal je, da »tihotapljenje migrantov predstavlja resen zločin, ki se ga izvaja v velikem obsegu in prinaša izjemne nezakonite dobičke. Tihotapci pri tem izkazujejo zelo malo ali nič skrbi za varnost ali dobrobit žrtev.« Slovenija se sooča z aktivnostmi kriminalnih združb, vpletenih v tihotapljenje migrantov, zlasti v povezavi z regijo Zahodnega Balkana. »Letos smo zaznali že prek 50.000 nezakonitih prehodov in več kot 400 tihotapcev. To pomeni, da vsak dan ujamemo vsaj dva ali tri tihotapce, od katerih jih več kot 90 odstotkov zadržimo v priporu,« je dejal Poklukar.

Takšen uspeh je možen zaradi tesnega mednarodnega sodelovanja s ciljnimi državami Evropske unije (EU) in partnerji z Zahodnega Balkana. Pri tem poseben pomen pripisujemo platformi Brdo procesa, v okviru katere smo vzpostavili mrežo operativnih kontaktnih točk za izvedbo skupnih preiskav, pa tudi tesnemu sodelovanju z vsemi sosednjimi državami. »Kljub temu, da je Slovenija nedavno ponovno uvedla začasni nadzor na notranjih mejah zaradi grožnje terorizma, vključno zaradi možne infiltracije teroristov ali njihovih podpornikov v migracijske tokove ob pomoči kriminalnih združb, nadaljujemo tesno sodelovanje v skupnih patruljah in koordiniramo naše operativne aktivnosti za zaznavo tihotapljenja migrantov,« je na panelu povedal minister.

Kriminalnim združbam ne smemo dovoliti, da bi odločale, kdo lahko vstopi v EU. »Da bi ta cilj lahko uresničili, moramo odločno ukrepati tudi na zunanji dimenziji migracij. Poleg tega je treba zagotoviti učinkovito vračanje, ki je ključno za dobro delovanje migracijskih in azilnih sistemov. Učinkovito vračanje in reintegracija oseb, ki nimajo zakonitega naslova za bivanje v EU, pripomore k zmanjšanju motivov za nedovoljene migracije in lahko vpliva na manjše povpraševanje po storitvah tihotapljenja. Nenazadnje pa moramo zagotoviti poti za zakonite migracije, ki so močna alternativa nedovoljenim migracijam,« je na konferenci poudaril minister Poklukar.

Poklukar se je ob tej priložnosti srečal tudi z nekaterimi kolegi ministri drugih držav.

Ozadje

Na konferenci o Globalnem zavezništvu v boju proti tihotapljenju migrantov so poleg notranjih ministrov iz držav članic in številnih drugih držav sveta sodelovali tudi predstavniki Evropskega parlamenta, agencij EU na področju pravosodja in notranjih zadev, partnerskih držav in mednarodnih organizacij. Na konferenci so bili trije paneli: preprečevanje tihotapljenja migrantov, odziv na tihotapljenje migrantov in alternative nedovoljenim migracijam kot ključni odvračilni dejavnik za tihotapljenje.