Skoči do osrednje vsebine

Pred potovanjem v tujino pravočasno preverite veljavnost dokumentov

Vsem, ki se v času praznikov odpravljate na dopust, svetujemo, da pravočasno preverite, ali imate ustrezen in veljaven dokument za potovanje v tujino. Če je veljavnost dokumenta že ali bo kmalu potekla, pravočasno vložite vlogo za izdajo novega.

Čakalna doba za izdajo nove potne listine ali osebne izkaznice je v povprečju teden dni. Zaradi praznikov pa se lahko čakalna doba tudi podaljša. Upravne enote, izdelovalec potnih listin in osebnih izkaznic Cetis, d. d., in Pošta Slovenije v času praznikov 25. in 26. decembra 2023 ter 1. in 2. januarja 2024 namreč ne poslujejo. Zato je zaradi počitnikovanj v tujini pričakovati večje število vlog za izdajo osebnih dokumentov.

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko vložite na kateri koli upravni enoti. Priporočamo, da vlogo za izdajo novega dokumenta vložite vsaj 10 dni pred dnem potovanja.

Državljani, ki se znajdejo v stiski in potrebujejo osebno izkaznico ali potni list hitreje, lahko prosijo za tako imenovano prioritetno ali nujno izdelavo dokumentov. To pomeni, da sta potni list in osebna izkaznica izdelana in odpremljena na pošto v roku enega delovnega dne. Vendar takšna izdelava za državljana pomeni tudi dodatne stroške, saj je ob vlogi treba plačati dvojno upravno takso.

Na spletni strani Cetisa je objavljen podatek o čakalni dobi za izdelavo dokumenta.

Decembra 2023 poteče veljavnost 8081 osebnim izkaznicam in 2552 potnim listinam. V letu 2024 pa poteče veljavnost 138.901 osebnim izkaznicam in 56.752 potnim listinam. Letos do začetka decembra je bilo izdelanih 228.241 osebnih izkaznic in 98.937 potnih listin.

Kam lahko potujemo z osebno izkaznico ali potnim listom

Osebna izkaznica je javna listina, s katero državljan Republike Slovenije izkazuje svojo istovetnost in državljanstvo in s katero lahko potuje v določene države. Slovenski državljan lahko z veljavno osebno izkaznico vstopi in prebiva (do 90 dni):

  • v vseh državah Evropske unije (Avstriji, Belgiji, Bolgariji, Cipru, Češki, Danski, Estoniji, Finski, Franciji, Grčiji, Hrvaški, Irski, Italiji, Latviji, Litvi, Luksemburgu, Madžarski, Malti, Nemčiji, Nizozemski, Poljski, Portugalski, Romuniji, Slovaški, Španiji in Švedski),
  • v državah Evropskega gospodarskega prostora (Islandiji, Lihtenštajnu in Norveški),
  • v Švici, Albaniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji, Gibraltarju (v izogib zapletom Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve svetuje potovanje s potnim listom), Martiniku - odvisno ozemlje Francije, Moldaviji, Monaku, San Marinu, Andoro, Gruzijo in na Azore - sestavni del Portugalske.

Za obisk drugih držav morate imeti veljaven potni list. Določene države zahtevajo, da je potni list ob vstopu na njihovo ozemlje veljaven vsaj še pol leta ali več. Državljanom zato svetujemo, da se v primeru potovanja predvsem v države z vizumskim režimom pravočasno pozanimate o posebnih pogojih vstopa v te države na turističnih agencijah, spletnih straneh ali diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav.

Otroci

Otroku do dopolnjenega tretjega leta starosti se izdata potni list oziroma osebna izkaznica z veljavnostjo treh let, otroku od tretjega do 18. leta starosti pa z veljavnostjo petih let.

Staršem posebej priporočamo, da so pozorni na veljavnost listin otrok, saj potečejo v krajšem času kot njihovi dokumenti.

Otrok, ki potuje v tujino, potrebuje za prehod meje svoj potni list oziroma osebno izkaznico (če se v državo lahko potuje tudi z osebno izkaznico). Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice za otroka vloži njegov starš oziroma zakoniti zastopnik na kateri koli upravni enoti.

K vlogi za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba predložiti v uničenje star dokument (če ga je otrok imel) in fotografijo otroka v velikosti 3,5 x 4,5 cm oziroma ustrezno potrdilo fotografa o izdelani e-fotografiji.

Otrok, ki je starejši od osem let in se praviloma že zna podpisati, mora biti zaradi preverjanja istovetnosti in podpisa navzoč ob vložitvi vloge.

Ob izdaji potnega lista oziroma osebne izkaznice po dopolnjenem 12. letu starosti se otroku odvzame tudi dva prstna odtisa.

Pogrešitev, izguba ali kraja

Potni list in osebna izkaznica sta dragocena dokumenta, zato ju je treba skrbno hraniti in z njima skrbno ravnati.

V primeru pogrešitve, izgube ali kraje potnega lista ali osebne izkaznice je državljan dolžan naznaniti pogrešitev listine čim hitreje, najkasneje pa v roku osmih dni (oziroma v roku osmih dni po prihodu v Slovenijo, če se to zgodi v tujini) na kateri koli upravni enoti. Prijava pogrešitve zgolj na policijski postaji ne zadošča, opustitev naznanitve pa je dejanje, ki lahko privede do zlorabe dokumenta in identitete, in je hkrati prekršek, za katerega je predpisana globa od 125 do 400 evrov.

Če državljan ostane brez potnega lista ali osebne izkaznice v tujini, se lahko obrne na najbližje diplomatsko-konzularno predstavništvo Republike Slovenije. Naznanitev pogrešitve potnega lista namreč lahko opravi tudi tam. Za prihod domov se mu izda potni list za vrnitev. Vlogi za izdajo potnega lista za vrnitev je treba predložiti dve fotografiji.

Če državljan z dokumentom skrbno ravna, pa ostane brez njega v okoliščinah, ki jih sam ni mogel preprečiti (kraje iz stanovanja, ropi in podobno), je priporočljivo, da to takoj prijavi tudi najbližji policijski postaji, ki izda ustrezno potrdilo o prijavi.

Prav tako je pomembno, da v primeru, ko dokument, ki ga je državljan naznanil kot pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega, ne uporablja več, če ga ponovno najde, saj ima lahko pri prehodu meje težave. Zaradi zaščite pred zlorabo identitete s strani tretje osebe, ki bi morebiti želela uporabiti ukraden, pogrešan ali izgubljen potni list ali osebno izkaznico kot svojo, se namreč Interpolu dnevno posreduje podatke o serijskih številkah takšnih neveljavnih listin. Morebitno najdbo je zato treba sporočiti upravni enoti.