Skoči do osrednje vsebine

Na Salzburškem forumu o prihodnosti schengenskega območja in boju proti tihotapljenju migrantov

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je 11. in 12. decembra 2023 na Brdu pri Kranju gostil ministre za notranje zadeve držav članic Salzburškega foruma.

Na forumu so sodelovali ministri za notranje zadeve Avstrije, Bolgarije, Hrvaške, Romunije in Slovaške – Gerhard Karner, Kalin Stoyanov, Davor Božinović, Marian-Cătălin Predoiu in Matúš Šutaj Eštok. Države Salzburškega foruma so predstavljali tudi predstavniki ministrstev za notranje zadeve Češke, Madžarske in Poljske, predstavniki Evropske komisije ter agencij Evropskega policijskega urada (Europol) in Evropske agencije za mejno in obalno stražo (Frontex). Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je ob potrjeni številni udeležbi na visoki ravni izrazil zadovoljstvo: »Zahvala gre našim nacionalnim pobudam, s katerimi vseskozi sooblikujemo skupne evropske politike na področju notranjih zadev. Na mednarodnem področju smo od mojega prvega dne zelo aktivni. Slovenija je pomembna in konstruktivna partnerica v okviru Evropske unije, kar dokazuje tudi današnja udeležba.«

Slovenija kot trenutno predsedujoča forumu je na dnevni red foruma uvrstila dve zelo aktualni temi s področja notranjih zadev. Ministri so se najprej posvetili prihodnosti schengenskega območja. »Veseli me, da je moj avstrijski kolega napovedal postopno približevanje Romunije in Bolgarije v schengensko območje, najprej za lete iz obeh držav znotraj Evropske unije,« je dejal Poklukar. Slovenija podpira vstop obeh držav v to eno največjih pridobitev Evropske unije. »Upam, da bomo čimprej pripravljeni ti dve državi sprejeti v naše skupno območje, saj sta izpolnili vse pogoje.« Z rednim zagotavljanjem informacij o napredku in pripravljenostjo za izvedbo (dodatnih) prostovoljnih misij za ugotavljanje dejstev sta obe pokazali tudi izjemno konstruktiven pristop in veliko zavezanost procesu. »Verjamem, da bo z njuno pridružitvijo naše skupno območje samo močnejše, saj bosta lahko šele s članstvom v celoti uporabljali nekatera pomembna orodja policijskega sodelovanja in informacijske sisteme, ki so ključni za zagotavljanje varnosti po celotni Evropski uniji – kar je še zlasti relevantno v trenutno težkih in nepredvidljivih geopolitičnih okoliščinah,« je še poudaril minister Poklukar.

Ministri so se strinjali, da schengensko območje ne deluje, kot bi moralo. Za vrnitev k polno delujočemu schengenskemu območju potrebujemo učinkovit pravni okvir, s čim manj izjemami, ki ga bomo v nadaljevanju tudi dosledno izvajali. »Vsekakor se morajo te rešitve odraziti v zakonodajnem paketu pakta o migracijah in azilu, ki bodo zagotavljale celostno obravnavo migracij in azila ter preprečevale zlorabe, in v spremembi zakonika o schengenskih mejah. Vse to pa se mora odraziti v bolj robustnih in proti različnim grožnjam odpornih zunanjih mejah Evropske unije,« je poudaril Poklukar.

 

Druga tema je bila boj proti tihotapljenju migrantov, čemur Slovenija daje veliko poudarka in krepi policijsko sodelovanje z državami v regiji in širše. »To so resna kazniva dejanja, ki se izvajajo v velikem obsegu in prinašajo izjemne nezakonite dobičke na račun usode ljudi. Boj proti tihotapljenju migrantov mora biti naša skupna prioriteta – kriminalnim združbam ne bomo in ne smemo dovoliti, da bi odločale, kdo lahko vstopi v Evropsko unijo. Proti tihotapljenju migrantov se borijo vse države Evropske unije in države Zahodnega Balkana. Tukaj želimo narediti pomemben preskok k temu, da bomo skupaj delovali na Zahodnem Balkanu, bodisi z agencijo Frontex bodisi dvostransko. Na današnjem tristranskem srečanju notranjih ministrov Slovenije, Hrvaške in Avstrije smo se zato zavezali, da bomo na Zahodnem Balkanu delovali tako kot v trilateralnem formatu z Italijo tudi trilateralno z Avstrijo,« je povedal minister Poklukar.

Pri tem je bistveno tesno mednarodno sodelovanje s ciljnimi državami Evropske unije in partnerji z Zahodnega Balkana, pri čemer je minister Poklukar še posebej poudaril produktivno sodelovanje z našimi sosedami. »S sosedami sodelujemo tudi v okviru skupnih patrulj in koordiniramo naše operativne aktivnosti za zaznavo tihotapljenja migrantov. Tukaj si želimo še bolje in še bolj tvorno sodelovati. Navsezadnje samo skupno sodelovanje vseh držav in policijsko sodelovanje dajeta izjemne rezultate. Zato se bomo tudi v prihodnje srečevali ne samo na ravni ministrov, ampak tudi na ravni šefov policij. Poznate pobudo slovenske policije, da se generalni direktorji policij srečujejo v trilateralnem formatu Slovenija, Avstrija in Italija ter tudi šefi policij držav Zahodnega Balkana,« je poudaril minister.

Ob tej priložnosti je minister Poklukar poudaril tudi pomembno podporo, ki jo našemu delu nudi agencija Europol in njen Center za tihotapljenje migrantov, v katerem prepoznavamo pomembnega partnerja. »Glede na geografsko lego Slovenije so kazniva dejanja, ki jih preiskujemo, po svoji naravi pogosto izrazito mednarodna in zahtevajo široko čezmejno sodelovanje. Zato aktivno sodelujemo z Europolom že od samega začetka preiskav, da se zbrane informacije v čim zgodnejši fazi ustrezno preverijo in nadgradijo.«

Poleg boja proti tihotapskim združbam pa moramo zagotoviti tudi učinkovito vračanje oseb, ki nimajo zakonitega naslova za bivanje v Evropski uniji, v partnerstvu z državami izvora in tranzita. Učinkovito vračanje in reintegracija teh oseb je ključno za dobro delovanje migracijskih in azilnih sistemov, saj pripomore k zmanjšanju motivov za nedovoljene migracije in lahko vpliva na manjše povpraševanje po storitvah tihotapljenja. »Prepričan sem, da lahko z odločnim skupnim odzivom na omenjene izzive dosežemo pomemben napredek v boju proti tihotapljenju migrantov.«

Ministri so se strinjali, da so trenutne varnostne in migracijske razmere jasno pokazale na nujnost učinkovitega upravljanja zunanjih meja EU. »Kakovostnejše izvajanje mejnih kontrol in dosledno vnašanje podatkov v relevantne informacijske sisteme so tista nujnost in tista naša zavezanost, ki jo imamo na tem področju. In tukaj želimo, da smo še bolj uspešni.« 

Ob robu srečanja je že včeraj minister opravil več dvostranskih pogovorov – s hrvaškim in bolgarskim ministrom, danes pa je potekalo tudi tristransko srečanje ministrov za notranje zadeve Slovenije, Avstrije in Hrvaške. Ministri so še enkrat ponovili svoje zaveze za skupno sodelovanje in delovanje. »Ocenjujem, da je sodelovanje Slovenije tako z Avstrijo kot s Hrvaško dobro. S Hrvaško smo v začetku septembra izboljšali sodelovanje tako na politični ravni med obema ministroma kot tudi policijsko sodelovanje. Tudi z Avstrijo odlično sodelujemo na različnih področjih. Vesel sem, da smo te zaveze danes še enkrat potrdili na trilateralnem srečanju,« je dejal minister.